Lesley van Hilten (CDA): 'Middensegment kan niet huren en niet kopen'

Door Robert Mienstra

ALMERE – Als het over woningnood gaat in Almere is vooral de sociale woningbouw het onderwerp. “Het probleem is daar inderdaad enorm”, zegt Lesley van Hilten, fractieassistente van het CDA. “Maar vlak de problemen in de middenhuur niet uit. Die zijn minstens even groot in onze stad. Ook in dat segment is nauwelijks een woning te krijgen.”

Lesly van Hilten (CDA): "De corporaties moet een aantal woningen achter de hand gaan houden voor de echt hoge urgenten." (Foto: Bart Buijs, Prospero)


Het is in Almere onbekend wat de vraag en aanbod is in de sector van de middenhuurwoningen. “Dat is niet door de gemeente onderzocht, maar dat het slot op de huizenmarkt daar zit, is duidelijk”, zegt Van Hilten. “Van doorstroming van sociale huur naar middenhuur is geen sprake. Als die op gang kan komen, dan komt de woningmarkt in beweging. Maar die middenhuurwoningen zijn er gewoon niet. In het middensegment zijn vorig jaar 394 bestaande woningen via Funda verhuurd. Pakweg 200 woningen daarvan waren beschikbaar voor 24% van de Almeerders met een middeninkomen die dit kunnen betalen”, rekent Van Hilten voor. “De gemeente weet overigens ook niet hoeveel mensen er in een te dure vrijesector woning zitten.”

Verhuurders


“De discussie is altijd gefocust op sociale huur, maar de wachtlijst voor de sociale huur is de enige indicatie die we hebben”, zegt Van Hilten. “Dus daar kan wel over gesproken worden. De middenhuur wordt niet in de discussie meegenomen. Woningcorporaties moeten zich verantwoorden naar de gemeente, maar particuliere verhuurders hoeven dat niet. Dus weten we er niets van.”

Hoofdprijs


“De woningcorporaties vragen nog enigszins te betalen huren. Maar particuliere verhuurders vragen de hoofdprijs. Onbetaalbaar voor de middeninkomens. Die huizen zijn alleen beschikbaar voor de hoge inkomens, slechts 14% van de Almeerse bevolking”, zegt Van Hilten. “Er is totaal geen balans in de woningmarkt. Starters staan daardoor met de rug tegen de muur. Juist om de doorstroming van sociale huur naar middenhuur op gang te brengen moeten er gewoon veel meer middenhuurwoningen tussen 710 en 850 euro bijgebouwd worden. Dan komt de woningmarkt in beweging.”

Oplossingen


Van Hilten ziet een aantal oplossingen. “De urgentieregeling moet op de schop. Nu gaan urgenten vóór de wachtlijst. Hoe eerlijk is dat voor iemand die al 12 jaar op de wachtlijst staat? De corporaties moet een aantal woningen achter de hand gaan houden voor de echt hoge urgenten. En die woningen dwingend toewijzen: ‘dit wordt jouw huis’. Zo voorkom je dat urgenten altijd maar weer de mooie woningen wegkapen voor mensen die al veel en veel langer op de wachtlijst staan. Verder moet dan de wachtlijst gehanteerd worden bij de toewijzing. Bovendien moeten vrijgekomen sociale huurwoningen betaalbaar blijven en moet er niet meteen de volle pond gevraagd worden.”

Bouw middenhuur


Van Hilten vindt dat de corporaties gestimuleerd moeten worden om middenhuur te bouwen in de stad waarbij de huurders niet meteen de hoofdprijs moeten betalen. “Daarbij zouden er corporatiehotels moeten komen om mensen die door omstandigheden ineens op straat staan, een dak boven het hoofd te bieden. Er zijn zat leegstaande gebouwen in Almere om dat te realiseren. Dat was ook de intentie van het vorige college.”

Starterswoningen


Verder vindt Van Hilten dat er snel starterswoningen bijgebouwd moeten worden. “Denk hierbij vooral aan tijdelijke woningen met een betaalbare huurprijs zoals op het Odeonpark. Haal zo de druk bij jongeren weg, maar laat hen wel hun wachttijd voor een definitieve woning behouden. Woningbouwcorporaties moeten daar een rol in spelen en de gemeente moet dat stimuleren. Er zijn rondom de stad zat plekken om dat te realiseren.”
Tot slot ziet Van Hilten mogelijkheden om met de partners om de tafel te gaan zitten die vrijesector woningen bouwen. Het onderwerp van gesprek moet dan zijn wat de mogelijkheden zijn om meer goedkopere woningen te realiseren. En haal partijen naar Almere die hier nog niet bouwen. Het staat de gemeente vrij om dit te doen.

Artikel geplaatst op: 08 maart 2019 - 08:42

Gerelateerd

Delen