Wethouder komt ligplaatshouders Haddock beetje tegemoet

Contract Van Thiel en gemeente zorgt voor onduidelijkheid

Door Robert Mienstra

ALMERE – “We kunnen geen kant op. Ik heb maar één optie, blijven liggen waar ik lig. De manier waarop de gemeente met ons omgaan is schandalig. De gemeente is zelfingenomen en communicatief gestoord. Als we elders gaan liggen, worden we weggesleept.” De insprekende ligplaatshouders van Haddock waren afgelopen donderdag voor een bomvolle raadszaal glashelder tegen de gemeenteraadsleden en wethouder tijdens de Politieke Markt. Ze moeten 1 mei weg zijn van hun plekje in jachthaven Haddock en willen hulp

De gemeente is momenteel met Philippe van Thiel van Haddock in overleg. Zij vindt dat Van Thiel volgens het afkoopcontract de ligplaatshouders moet wegsturen. Van Thiel stelt dat hij alleen de ligplaatscontracten moest opzeggen en dat de gemeente daarna eigenaar van de ligplaatsen is en in overleg met hen moet.

Verbijsterd


Massaal kwamen de ligplaatshouders naar het stadhuis. Negen insprekers die met de handen in het haar staan namen het woord. Toon van Dijk (PVV) vond de zaak daarna klip en klaar. “In het afkoopcontract staat nergens dat Van Thiel moet zorgen dat de jachthaven leeg moet. Juridisch kan ik het contract niet anders lezen.”
Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) bestreed dat: “In het contract staat dat Haddock de jachthaven leeg zal opleveren”, waarna Van Dijk verbijsterd de handen ten hemel hief en er het zwijgen toe deed.

Haarkloverijen


Een deel van de tekst in het contract tussen gemeente Haddock waarnaar wethouder Hoek verwees luidt: ‘Haddock draagt er zorg voor dat de huurovereenkomst ter zake van de botenligplaatsen worden opgezegd en eindigen voor 1 mei 2019. Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat waarop het zich op 1 mei 2019 bevindt’. En: ‘Het terrein en de zich daarop bevindende opstallen zullen bezemschoon worden opgeleverd.’
De wethouder sprak in dezen over “juridische haarkloverijen” van de PVV.

Oproep


Van Dijk riep de raad op de boten bij Haddock te laten liggen totdat er een structurele oplossing is. “Die ellendige Floriade maakt de hele gemeenschap kapot.” Hoek kwam de PVV’er enigszins tegemoet door te zeggen dat hij wel overleg wilde met de ligplaatshouders. “Verlenging zou eventueel voor enkele weken kunnen”, zei hij.
Vrijwel alle Partijen vroegen wethouder Hoek met de ligplaatshouders in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken. Doordat er een uur voor het onderwerp was uitgetrokken kon het politieke debat tot teleurstelling van de ligplaatshouders niet afgerond worden.
Tijdens de Politieke Markt van 21 maart komt het onderwerp terug op de politieke agenda.

Artikel geplaatst op: 15 maart 2019 - 12:17

Gerelateerd

Delen