Bezuiniging op Stad en Natuur teruggedraaid

Door Robert Mienstra

ALMERE – De bezuiniging van 500.000 euro op Stad&Natuur gaat niet door. De coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie dienen een voorstel in om de bezuiniging die in het eigen coalitieakkoord staat, teniet te doen door andere potjes geld aan te spreken.

Aanbieden van de petitie. (Foto: aangeleverd)

Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks zegt namens de coalitiepartijen: “De vijf ton die we uit de taak van Stad&Natuur zouden halen, was bedoeld om in te zetten voor verduurzaming van Almere. We hebben nu een ton gevonden in het potje voor Onderhoud en Beheer en vier ton door de jaarlijkse storting in het fonds wijkontwikkeling te verlagen. Het gaat om geld waar nog geen bestemming voor was. Daarbij is afgesproken met Stad&Natuur dat de organisatie zich meer met verduurzaming gaat bezighouden en haar taakveld verruimt naar groen, gezond en duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld met scholenprojecten waarbij ook ouders betrokken kunnen worden.”


 

Duurzaamheid
Het voorstel van de collegepartijen was meteen een succes voor Stad&Natuur, die op de Politieke Markt van afgelopen donderdag onder grote belangstelling een petitie indiende om de bezuinigingen tegen te gaan. Directeur/bestuurder Liesbeth Bronkhorst van Stad&Natuur kondigde aan dat de voorgenomen bezuiniging zou betekenen dat Stad&Natuur een locatie zou moeten sluiten en dat er ontslagen zouden vallen. “Dat is nu niet meer  aan de orde”, zegt Van der Heijden. “We spreken de wens uit dat verduurzaming nu nadrukkelijker in het programma van Stad&Natuur terugkomt en dat dat aanbod verbreed wordt.”

 

 

 

 

 

 

 

Artikel geplaatst op: 10 mei 2019 - 10:56

Gerelateerd

Delen