Meeste klachten over Zorg en Welzijn

ALMERE – Bij de gemeente zijn vorig jaar 169 meer klachten binnengekomen dan in 2017. In totaal werden 1188 in behandeling genomen. De meeste klachten gingen over Zorg en Welzijn.


De laatste jaren daalde het aantal klachten, in 2018 steeg het dus weer. Uit de klachtenanalyse blijkt dat in Almere een aantal bewoners telt die veel en vaak klagen. Zij worden ‘contact-intensieve burgers’ genoemd. Voor hen moet op de werkvloer een goede omgang worden gevonden ‘zodat de gemeente fair en gastvrij blijft voor iedere inwoner.’ Het aanleren van gespreksvaardigheden en een informele aanpak zou het aantal klachten kunnen verminderen.
De meeste klachten hebben betrekking op de afdeling Zorg en Welzijn (364) 68% van die klachten werden gegrond verklaard. Het WMO-vervoer spant de kroon voor wat betreft de klachten die vooral betrekking hadden op eerlijkheid en betrouwbaarheid. De toename van het aantal klachten over hulpmiddelen kan worden toegeschreven aan de wisseling van leverancier. Ook het taxivervoer was reden tot klagen. Inwoners waren verrast dat zij het collectief vervoer niet konden gebruiken voor vervoer naar het ziekenhuis als hiervoor ook een beroep op de zorgverzekering kan worden gedaan.

Artikel geplaatst op: 26 juni 2019 - 16:28

Gerelateerd

Delen