College wil vaart houden in verbouwing station

Door Marcel Beijer
STAD CENTRUM – De gemeente wil vaart houden in de verbouwing van het station Almere Centrum, zodat het klaar is bij de start van de Floriade in 2022. Daarom wil het college nog voor het zomerreces van de gemeenteraad horen dat het – onder voorbehoud - bereid is 25 miljoen euro vrij te maken zodat de aanbesteding kan worden gestart. De raad lijkt daar in grote meerderheid mee akkoord te gaan.

Een artist impression van het stationsgebouw (aangeleverd)


Wethouder Jan Hoek wond er donderdagavond tijdens de Politieke Markt geen doekjes om: als de raad niet akkoord zou gaan met het voorstel van Burgemeester en Wethouders dan kan de aanbesteding niet in juli getekend worden en loopt het project vertraging op. Bovendien vreest de wethouder dat dan ook de medefinanciers en partners (ProRail, NS, Rijk) hun enthousiasme zullen verliezen.
Dat laatste is niet onbelangrijk: De bereidheid van de partijen om te investeren in de vernieuwing van het station is sinds het sluiten van de intentieovereenkomst sterk toegenomen. Zo is de NS bereid om 3 miljoen euro extra te investeren dan was toegezegd en wil ProRail 1 miljoen euro extra investeren om de perrons fraaier te maken dan is afgesproken. Ook het Rijk heeft de intentie om te portemonnee te trekken bij de aanleg van de benodigde fietsenstallingen en vertragende procedures te vermijden zodat alles op tijd klaar is als de Floriade begint.

Belang


De raadsleden begrepen het belang van de wethouder, maar deinsden aanvankelijk terug om akkoord te gaan met zo’n grote reservering uit het Fonds Verstedelijking. Dat fonds is daar weliswaar voor gereserveerd, “maar wat doen we als we eind dit jaar onverwachts voor een ander project een beroep moeten doen op het fonds?”, zo vroeg Chris Jansen (PVV) zich af.
Toch is de raad bijna unaniem bereid om het voorstel te steunen. Na de metamorfose van het station is het Almeerse stationsgebied namelijk fraaier, veiliger en zorgt het voor een betere verbinding met de noordzijde, waar onder meer het WTC en restaurant Loetje gevestigd zijn. Het is daarom belangrijk om vaart in het proces te houden zodat in 2022, als de Floriade begint, het pand (dus nog niet hele Stationskwartier) er tiptop bij staat.

Floriade


De suggestie van de PVV om de 25 miljoen euro dan ook maar te budgetteren bij de Floriade vond daarom geen voedingsbodem bij de raad en wethouder. “We maken geen mooi station voor de Floriade. We maken het omdat de omgeving mooier en veiliger wordt. Dat we dit nu versneld kunnen oppakken hebben we juist te danken aan de Floriade.”

Artikel geplaatst op: 28 juni 2019 - 10:08

Gerelateerd

Delen