Bewoners Fantasie willen geen jachthaven in hun achtertuin

Door Petra Onderwater
ALMERE – De bewoners van het woonwijkje de Fantasie zijn niet blij met de plannen van de gemeente Almere om in de passantenhaven naast hun woonwijk 75 (tijdelijke) ligplaatsen te creëren voor boothouders van Haddock. “Wij willen hier geen jachthaven en de bestaande bestemmingsplannen bieden daar ook geen ruimte voor”, aldus Hannie Ruben, Victor den Hoedt en Inno Bos namens de bewoners.

In deze passantehaven moeten 75 ligplaatsen komen. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Het dossier Haddock houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Jachthaven-eigenaar Philippe van Thiel liet zich na een lange strijd uiteindelijk uitkopen om plaats te maken voor de Floriade. Vervolgens werd gesteggeld over wie nu verantwoordelijk was voor de ligplaatshouders. De gemeente heeft uiteindelijk toegezegd hen te helpen bij het vinden van een nieuwe plek voor hun boten. Het plan is om op korte termijn extra ligplaatsen te creëren in de Havenkom en de gemeentelijke havens rond het Weerwater. Het gaat om 50 extra plekken in de Havenkom, 18 extra plekken in de haven aan de Urkwal, 18 extra plekken in de haven aan de Olstgracht en 75 extra plekken in de passantenhaven, pal naast de Fantasie.

 

'Not amused'

“Op 9 april werden wij door middel van een brief op de hoogte gebracht van deze plannen en wij waren op zijn zachtst gezegd not amused”, vertelt Ruben. Haar tuin ligt pal aan de passantenhaven, waar nu af en toe een enkele boot aanmeert. "Straks ligt het hier dus helemaal vol met boten!”
Vragen en communicatie vanuit de bewoners moesten via de aannemer die het straatwerk verzorgt. “Bezwaren moesten ook worden gemaild naar deze aannemer, die deze dan weer zou doorsturen naar de gemeente”, aldus Den Hoedt en Bos. "Op 24 juni vond pas voor het eerst een gesprek plaats tussen de bewoners van de Fantasie en vertegenwoordigers van de gemeente. Groot was de verbazing toen bleek dat de volgende dag het voorstel al werd besproken én aangenomen door het college van burgemeester en wethouders.”
Volgens de bewoners moet er nog veel worden onderzocht en zijn er nog geen concrete antwoorden op vragen over bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, afval, vuilwater en bilgewater (water met olie en chemicalën vervuild). “Wij willen ook graag weten hoe hier straks op wordt gecontroleerd. In de passantenhaven mogen boten nu maximaal drie dagen liggen, maar daar wordt totaal niet op gehandhaafd dus veel vertrouwen heb ik daar niet in”, zegt Hannie Ruben.

 
Bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan staat een uitbreiding van de passantenhaven niet toe, zo staat ook in het collegebesluit. “Bij een wijziging van het bestemmingsplan horen inspraakprocedures en onderzoeken, zoals een milieu- en geluidshinderonderzoek. Op 30 september moet de jachthaven Haddock leeg zijn. Dat is een veel te korte periode voor een goed proces en recht van inspraak en beroep voor de bewoners van de Fantasie”, stellen de bewoners. “Wij gaan er niet mee akkoord dat in de plannen voor extra ligplaatsen het begrip ‘tijdelijk’ wordt gehanteerd, om zo wellicht onder een wijzigingsprocedure van bestemmingsplannen uit te komen.”
De bewoners vragen zich af waarom de jachthaven niet gewoon op het Floriadeterrein kan blijven. “In het bestemmingsplan van de Floriade staat immers een jachthaven geprojecteerd. Of leg een tijdelijke jachthaven aan de in de Noorderplassen, in afwachting van de realisatie van een permanente jachthaven die daar volgens bestaande plannen aangelegd zal worden. De tijdelijke voorzieningen kunnen dan te zijner tijd overgaan in permanente voorzieningen.”
Het college legt het voorstel voor de (tijdelijke) extra ligplaatsen voor aan de gemeenteraad, die hier uiteindelijk een beslissing over neemt.

Artikel geplaatst op: 02 juli 2019 - 08:30

Gerelateerd

Delen