Handhavers controleren op illegale afvaldumpingen

Door Marcel Beijer
“Het is niet het meest frisse werkje, maar illegale afvaldumpingen zijn nu eenmaal een grote ergernis onder Almeerders. Dus als we een dader kunnen achterhalen, dan beboeten we ze ook.”

Foto: Almere DEZE WEEK


Nancy en Jobert zijn BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) en hebben op deze vroege dinsdagochtend afvaldienst in Haven. Raadslid Colette Holter (VVD) loopt met ze mee. In de gemeenteraad heeft ze de laatste weken het VVD-geluid nadrukkelijk laten horen: hogere boetes en meer handhaving. Nancy en Jobert controleren deze ochtend op illegale afvaldumpingen. Ze openen de vuilniszakken die hun stadgenoten naast de bekende ondergronds afval depots (OAD) hebben gegooid in de hoop aanwijzingen te vinden die leiden naar de dader. Dat is nog niet zo eenvoudig, al kan een kassabonnetje of enveloppe al snel een adres prijsgeven. “Maar dat is niet voldoende”, zegt Nancy. “We hebben minimaal twee van dat soort bewijzen nodig. Eén bewijs kan toeval zijn.”
Achter het OAD bij gezondheidscentrum De Haak is het direct raak. Naast het OAD, omgeven door onkruid, liggen drie vuilniszakken op de grond.

Klep


Jobert opent de klep van de OAD en constateert dat er nog plek voldoende is. “De eigenaar van deze zakken heeft dus niet eens de moeite genomen om het OAD te gebruiken.”
Nancy doet haar beschermende handschoenen aan en opent de zak op zoek naar bewijsmateriaal. De stank die vrijkomt is lang niet fris. De zak bevat etensresten, een pizzadoos, lege blikken en wat papieren, waaronder een bonnetje van de pizzazaak waar ook het afleveradres op staat. En er wordt een tweede bewijs gevonden: een doorgescheurde incassomachtiging bevat hetzelfde adres.
Vijf minuten later belt het tweetal aan op het bewuste adres. Via de intercom meldt zich een argwanend klinkende damesstem die de BOA’s na een korte discussie met tegenzin binnenlaat. Het blijkt een jonge moeder die direct toegeeft dat ze de zak niet in het OAD heeft gedaan. Haar verklaring?: ‘ik dacht dat het OAD vol zat.’

Volle OAD


Een argument dat de BOA’s zeer regelmatig horen. “Vaak denken mensen dat het OAD vol zit, terwijl er nog voldoende ruimte is”, zegt Jobert. “Enerzijds door luiheid, maar soms ook omdat ze er dan al zakken naast zien staan. Dan proberen ze het niet eens, zoals deze vrouw.”
De vrouw krijgt een bekeuring van 95 euro, vermeerderd met 9 euro administratiekosten. “Dat wordt dus een dure pizza voor deze vrouw”, constateert Jobert droogjes.
Voor de VVD is de boete nog lang niet hoog genoeg: “Wij willen de boete verhogen naar 250 euro”, zet Colette Holter. “Mensen veranderen hun gedrag meestal pas als ze het in hun portemonnee voelen. En het is nu eenmaal een grote ergernis. Wekelijks worden in Almere 650 illegale dumpingen gedaan.”

Smalle opening


De constatering dat de opening van een OAD wel erg smal is voor een goed gevulde vuilniszak, beamen de BOA’s. “Misschien moeten die groter zijn om het weggooien eenvoudiger te maken. Maar aan de andere kant is het ook een kwestie van fatsoen: ruim je rommel netjes op.”
De speurtocht van de BOA’s leidt langs nog twee plekken in Haven. Bij de parkeergarage aan de Schoolstraat is een ‘hotspot’: een OAD waar heel veel illegale dumpingen worden gedaan. Nancy scheurt een buitensporig grote afvalzak open waarin ze onder meer een aantal kassabonnetjes tegenkomt van een horecagelegenheid in Almere Buiten. Bedrijfsafval dus. “Dat zien we vaker”, zegt Jobert. “Bedrijven moeten tegenwoordig betalen voor hun afval. Door het bij OAD’s te dumpen besparen ze geld. Maar dit bedrijf kan een waarschuwingsbrief verwachten. Die versturen we één keer. Daarna gaan we beboeten. Oplopend vanaf 500 euro.” “Mag van mij ook duurder”, zegt Colette Holter. “Want dit is echt a-sociaal.”

Mooi tuintje


Op de laatste controleplek van deze ochtend, op de Middenhof, liggen ook zakken naast het OAD. Twee speurtochten in de inhoud levert niet voldoende bewijsmateriaal op.
“Zet een mooi tuintje om die OAD” roept een vrouw, die haar hond uitlaat, de BOA’s toe. “Een mooi bloemenperkje willen mensen ook graag mooi houden.”
Een optie die wethouder Jan Hoek momenteel inderdaad laat onderzoeken.
De dienst zit er voor Nancy en Jobert op. De afvaldienst is niet hun favoriete werkje. “Maar als je iemand betrapt geeft het wel voldoening. De gemeentereiniging heeft bij ons een aantal uur controle ingekocht, het komt ongeveer neer op vier FTE’s (voltijdbanen, red.).”
Voldoende is dat niet, beseffen ze. “We willen graag meer controleren. Maar alles heeft te maken geld. Met meer mankracht kunnen we beter handhaven.”
Colette Holter is het daarmee eens. “Maar waar betalen we dat van? De afvalstoffenheffing is in Almere al erg hoog. Ik denk dat Nancy en Jobert gelijk hebben: het is ook een kwestie van fatsoen: ruim je troep op.”

Artikel geplaatst op: 09 juli 2019 - 12:25

Gerelateerd

Delen