Haddockbootjes zetten politiek voor duivels dilemma

Door Marcel Beijer
ALMERE – De bootjes uit de haven van voormalige jachthaven Haddock zetten de politiek voor een duivels dilemma. De vaartuigen moeten op 1 oktober verdwenen zijn van het Floriadeterrein. De gemeente heeft daarvoor drie locaties uitgekozen, waaronder het passantenhaventje bij woonwijk De Fantasie. De bewoners lieten hun ongenoegen donderdagavond tijdens de Politieke Markt luid en duidelijk blijken.

Wethouder Loes Ypma. (Foto: aangeleverd)


“We zullen ons met hand en tand verzetten”, liet bewoner Fred de Ruiter aan de raadsleden en wethouder weten. De bewoners zijn ontzettend boos omdat de gemeente maar liefst 75 boten wil stallen in het doorgaans rustige passantenhaventje. De gemeente stelt daarmee de booteigenaren gerust die ook al boos zijn omdat ze voor 1 oktober een alternatieve ligplaats moeten vinden. Het haventje bij de Fantasie biedt ruimte aan 75 boten, maar ze kijken dan wel rechtstreeks de achtertuin van sommige bewoners in. Die zijn daar boos over.

 

Alternatieven

De bewoners vonden donderdag een flink aantal raadsleden aan hun zijde. Een aantal droeg alternatieven aan, bijvoorbeeld door de bootjes langer bij Haddock te gedogen of om de Fantasie pas als laatste optie van alle aangeboden ligplaatsen in de stad in te plannen. Wethouder Loes Ypma voelde zich duidelijk ongemakkelijk met de situatie. “U heeft mij als raad opdracht gegeven om ligplaatsen voor de booteigenaren te vinden. Ik heb er een aantal aangewezen, waaronder De Fantasie. Ik begrijp hun teleurstelling, maar ik voer alleen maar uit wat u me als raad vraagt.”

Gerechtelijke stappen

Het is nog hoogst onzeker of de boten bij de Fantasie zullen komen. De bewoners zijn al actief bezig met het nemen van gerechtelijke stappen en ook de wethouder gaf aan dat er maar liefst vier vergunningen moeten worden aangevraagd. Als dat tot juridische strijd leidt, wordt de datum van 1 oktober natuurlijk nooit gehaald, al stelde Ypma dat daartoe een ‘vooruit-akkoord’ zou kunnen worden ingesteld. Daarmee wordt vooruitgelopen op een beslissing van de rechter, maar kan de haven wel al worden aangelegd. “Maar dat is niet erg democratisch”, vond raadslid Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren). Als de rechter bovendien de bewoners in het gelijk stelt, moet de gemeente de hele jachthaven weer ontmantelen, een kostenpost van 560.000 euro.


Duivels dilemma

De politiek staat dus voor een duivels dilemma: de booteigenaren zijn boos als ze hun bootje niet op 1 oktober kunnen verplaatsen, de bewoners van de Fantasie zijn boos als die boten in hun achtertuin komen. Volgende week - tijdens de laatste Politieke Markt voor het zomerreces - wordt de kwestie opnieuw besproken. D66 en CDA gaven aan dan met moties te komen die een aanpassing zijn op het voorstel dat nu op tafel ligt.
De Fantasie-bewoners zullen de discussie nauwlettend volgen. “Het lijkt erop alsof de gemeente niet goed heeft nagedacht toen ze de booteigenaren van Haddock toezegden een alternatieve plaats te bieden”, klonk het na afloop van de vergadering.

 

Het is nog de vraag hoeveel booteigenaren daadwerkelijk gebruik willen maken van de aangeboden ligplaatsen. De gemeente roept de eigenaren op om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via havenbeheer@almere.nl

 

 

Artikel geplaatst op: 05 juli 2019 - 09:58

Gerelateerd

Delen