Is Almere echt een fietsstad?

Fractie Buyatui stelt schriftelijke vragen aan college 

Door Robert Mienstra

ALMERE – Naar aanleiding van de artikelen in Almere DEZE WEEK over het fietspadennet in Almere heeft de Fractie Buyatui schriftelijke vragen gesteld over de ongewenste situaties op een aantal fietspaden.

Buyatui wil weten of het college op de hoogte is van ongewenste situaties op een aantal fietspaden in de stad en waarom deze niet op orde zijn. Hij vindt dat het realiseren van een (hoofd)fietsnetwerk, dat de Almeerse stadsdelen met elkaar optimaal verbindt, fietsgebruik aanmoedigt en kansen biedt voor toerisme en recreatie. Verder vraagt Buyatui wat is er nodig om het gebruik van het fietsnetwerk in Almere optimaal en veiliger te maken. Hij wil dat er een inventarisatie komt van de fietspaden die niet op orde zijn.

Artikel geplaatst op: 31 juli 2019 - 10:29

Gerelateerd

Delen