Partij voor de Dieren zet nieuwe onderwerpen op de kaart

 

Leonie Vestering: 'we willen invloed, geen macht'

 

Door Robert Mienstra


ALMERE – De Partij voor de Dieren zit sinds mei 2018 voor het eerst in de gemeenteraad, met drie raadsleden. Sindsdien zijn er onderwerpen op de agenda gezet die vroeger niet of mondjesmaat werden besproken. “Duurzaamheid, diervriendelijkheid, groen, energie, klimaat en ook zorg zetten we bijna wekelijks op de kaart”, zegt fractievoorzitter Leonie Vestering. “De andere partijen hadden daar aanvankelijk wel moeite mee.”

De Partij voor de Dieren: v.l.n.r.: Martine Puhl (fractie-assistente) , Leonie Vestering (raadslid), Jesse Luijendijk (raadslid), Marilena van der Pol (fractiemedewerker), Marjolijn Veenstra (raadslid). (Foto: aangeleverd)


Dat bleek toen Ulysse Ellian (VVD) in de raad gekscherend tegen de Partij voor de Dieren zei dat klimaatverandering misschien moeilijk was voor zijn brein. Vestering nodigde hem uit om hem bij te praten. “Dat gesprek heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden”, zegt Vestering. Lachend: “In een veganistische lunchroom. Het siert de VVD dat ze op de uitnodiging inging.”

Moties


Aanvankelijk toonden de andere partijen nieuwsgierigheid naar de Partij voor de Dieren. “Ze vroegen zich af waar we voor stonden en wat we gingen doen”, vertelt Vestering, “voor hen was het wel spannend. Maar ook voor ons.”
Met drie zetels lukt het de Partij voor de Dieren inmiddels opvallend vaak moties door de raad aangenomen te krijgen. Vestering somt een aantal op: “een diervriendelijk Almere waarin het college mogelijkheden onderzoekt voor het starten van een opvang voor gewonde en zieke wilde dieren, de gemeente gaat met visboeren in gesprek over het stoppen met de verkoop van levende krabben en kreeften op de markt, en de kwetsbare gebieden worden nu in kaart gebracht voor verplicht vuurwerkvrije zones”
Verder vallen de natuureffect-analyses -en de ontmoediging van confetti bij evenementen- op die de Partij voor de Dieren voor elkaar heeft gekregen. Ook hun inzet voor het ballon-oplaat-verbod is succesvol gebleken. Net als een klimaatparagraaf in elk raadsvoorstel, het verbeteren van de bereikbaarheid van de wijkteams, de toegankelijkheid bij het stemmen voor mensen met een visuele beperking. “En natuurlijk de vergroening van de Floriade”, voegt Vestering toe, “daar hebben we wel tien initiatieven voor ingediend die allemaal zijn aangenomen.”

Voetafdruk


Vestering verbaast zich erover dat veel partijen niet wisten wat een ecologische voetafdruk is. (De voetafdruk, ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd, is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Die ruimte stijgt snel –red.) “We hebben vaak moeten uitleggen wat we als Almere kunnen doen om invloed uit te oefenen op klimaatverandering. Dat was zeker niet de eerste gedachte van de traditionele politieke partijen”, stelt Vestering. “ Opvallend daarbij is dat partijen die wat dichter bij ons staan – met name GroenLinks - nu in de coalitie keuzes maken die niet bij hun partijprogramma’s passen. Hun idealen hebben ze lichtzinnig ingewisseld voor een compromis. GroenLinks stemt nu voor woningbouw in een bos. D66 stemt tegen onze motie voor groene schoolpleinen. De Partij voor de Dieren is wars van compromisme. Wij blijven hartstochtelijk pleiten voor politieke idealen die zo zwaarwegend zijn dat ze niet ingeruild kunnen worden voor een plek aan de knoppen.”

Invloed


De Partij voor de Dieren is er niet op uit om macht uit te oefenen. “We willen vooral invloed uit oefenen. En dat lukt goed. We laten zien dat er andere oplossingen zijn. Ik was wel blij dat de ChristenUnie onlangs de vergroening van de bushokjes aankaartte.” Of dat voor de bühne was weet Vestering niet, “maar ik ben wel blij dat ze het doen. Wij willen dat de traditionele partijen gaan nadenken over onderwerpen die vroeger nooit aan bod kwamen. Dat merk ik nu wel wat meer en dat is alleen maar fijn. Wij kijken hoe we zo effectief mogelijk kunnen zijn.”

Artikel geplaatst op: 09 september 2019 - 12:38

Gerelateerd

Delen