Gemeente haalt broekriem aan

‘Iedereen gaat bezuinigingen merken’

Door Robert Mienstra

ALMERE – De gemeente moet fors bezuinigen met 8,3 miljoen euro per jaar. Dit komt omdat het Rijk minder geld geeft aan Almere en omdat er een aantal tegenvallers is. De komende jaren dekt de gemeente dit tekort uit de reserves. In 2021 wordt er 4 miljoen bezuinigd in en in 2022 6 miljoen. Dit blijkt uit de begroting die wethouder Julius Lindenbergh (VVD) afgelopen donderdag aan de gemeenteraad aanbood.

 

Wethouder Julius Lindenbergh (VVD) overhandigt de begroting aan Willem Boutkan, voorzitter van het presidium. (Foto: aangeleverd)

Ondanks de bezuinigingen is niet allemaal kommer en kwel, stelt Lindenbergh. “De gemeente gaat wel degelijk ook investeren. Onder meer in de centrumgebieden van Haven en Buiten. Een bedrag van 6 miljoen euro wordt ingezet voor stedelijke vernieuwing en beheer en onderhoud en er wordt meer geld uitgetrokken voor verduurzaming en digitalisering van de stad.”

Pijn beperken
Lindenbergh zegt dat in 2021 de begroting weer sluitend zal zijn en gaat nu aan de slag om tegenvallers op te lossen. “De bezuinigingen raken iedereen in de stad, maar we proberen de pijn zoveel mogelijk te beperken en te verdelen”, zegt de wethouder.


Stadhuis
Lindenbergh zoekt eerst zo veel mogelijk binnen het stadhuis zelf naar bezuinigingsoperaties. Hij hoopt dat daar 20 procent van de bezuinigingen te vinden is door efficiënter te gaan werken en kleine reparaties aan bijvoorbeeld gemeentelijk vastgoed later uit te voeren.

Onderhoud
Het college heeft in het coalitie-akkoord aangegeven meer geld in te zetten dan voorheen voor het onderhoud van de stad. “Dat blijven we wel doen”, zegt Lindenbergh, “maar van dat ‘meer’ gaat nu 9 ton af.” Onderhoud krijgt dus meer aandacht, maar iets minder dan we wilden.”
Daardoor voert de gemeente voor 2020 minder groot onderhoud en vervangingen uit. Dit heeft tot gevolg dat het groot onderhoud aan bijvoorbeeld het groen, het ophogen van verzakte straten en het onderhoud aan wegen wordt uitgesteld.

Zorg
De gemeente krijgt drie jaar lang 5 miljoen euro extra voor de jeugdzorg van het Rijk. “Maar toch gaan we ook kijken of het anders en goedkoper kan bij Jeugdzorg”, zegt Lindenbergh. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 2 miljoen euro extra nodig. Voor personeel in het sociaal domein is datzelfde bedrag ook extra nodig.

Stikstof
De gemeente reserveert 2 miljoen euro voor de verwachte tegenvallers vanwege het stikstofbesluit. Het ligt in de verwachting dat een aantal bouwprojecten in Almere niet door kan gaan en dat er problemen komen met te verlenen vergunningen in de openbare ruimte.
Na al deze plussen en minnen is er in 2023 nog ongeveer 2 miljoen euro over. “Gezien de onzekerheden in onze begroting willen we dit als buffer beschikbaar houden”, zegt Lindebergh. “
Volgend jaar wordt er 2 miljoen gespaard in plaats van de 10 miljoen die in het coalitieakkoord staat. 

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing gaat in Almere omhoog met ruim 26 euro. “Dit is niet om de bezuinigingen te ondersteunen”, zegt Lindenbergh. “De oorzaak is dat er extra kosten zijn voor de afvalverwerking doordat we meer afval produceren. Bovendien scheiden we ons afval minder goed, dus we kunnen minder plastic en andere grondstoffen verkopen. Dat moet betaald worden. Almeerders zouden daar zelf veel aan kunnen doen door hun afval veel beter te scheiden dan ze nu doen. Daar moeten we ook zeker mee aan de slag.”
Ook de rioolheffing gaat omhoog met 7,26 euro. Dit heeft te maken met extra onderhoud van het rioolstelsel.

Floriade
In 2019 heeft de gemeente 70.000 euro overgehouden doordat internationale werkbezoeken zijn uitgesteld naar 2020. Dit wordt dus nu in 2020 besteed. Voor 2019 is de begroting naar boven bijgesteld met 1,9 miljoen euro doordat begrote sponsorinkomsten naar begin 2020 zijn doorgeschoven. Verder is er vertraging in de werkzaamheden van het Rondje Weerwater. De gemeente reserveert bijna 3 miljoen euro extra voor risico’s. Zo denkt het college dat er minder sponsorinkomsten kunnen worden gerealiseerd en verwacht het college dat er meer geld nodig is voor beheer en onderhoud. “Er zijn ook nieuwe risico’s bijgekomen”, zegt de wethouder. Er zijn er tegenvallende inkomsten vanuit de Floriade Businessclub. Verder wordt een risico ingeschat op de uitgaven voor de shuttlediensten. ‚Äč

Artikel geplaatst op: 04 oktober 2019 - 13:02

Gerelateerd

Delen