Pampus-plan D66/CDA nader bekeken

ALMERE – Is het miljardenplan van D66 en CDA om Almere Pampus versneld te ontwikkelen een proefballonnetje of een serieuze kans? De Tweede Kamerfracties van beide regeringspartijen willen 25.000 woningen in het stadsdeel ontwikkelen, in combinatie met een metroverbinding naar Amsterdam. Dat moet de enorme woningnood in de regio fors verminderen.

Impressie: de felgekleurde gebieden kunnen worden aangewend voor woningbouw


In het plan constateren de fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA) en Rob Jetten (D66) dat er momenteel 300.000 woningen tekort zijn in Nederland en dat de behoefte de komende tien jaar nog eens met 585.000 toeneemt. De nood is het hoogst in de metropoleregio Amsterdam. Er moet dus gebouwd worden, en snel. Beide partijen kijken daarbij naar Almere Pampus, dat nu nog voornamelijk een agrarsich- en natuurgebied is. Ook staan er tien windmolens, die binnenkort worden vervangen.

RRAAM
De opstellers van het plan wijzen erop dat het Rijk en de regio in 2013 overeenstemming bereikt hebben over de uitvoering van de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markeermeer (RRAAM). Doel was onder meer om 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen in de regio te realiseren. Ook de bereikbaarheid moest verbeteren. In de RRAAM is opgenomen dat de ontwikkeling van Almere Pampus aan de orde is zodra er in Almere ten opzichte van 2010 circa 25.000 woningen zijn gebouwd. CDA en D66 stellen dat dat aantal eerder is gehaald dan toentertijd werd geraamd. ‘Aangezien het Rijk voor 100% eigenaar is van het gebied willen wij dat ingezet wordt op de snelle realisatie van tenminste 25.000 woningen in dit plangebied’.
Dat aantal is goed voor circa 60.000 inwoners. Met meer hoogbouw kan dit aantal zelfs nog hoger worden. Beide partijen richten zich daarbij vooral op koopwoningen voor starters. In het IJmeer kunnen ter compensatie volgens beide partijen kleine natuureilanden worden gecreëerd naar het voorbeeld van de Markerwadden.

IJmeerverbinding
Om het nieuwe stadsdeel te ontsluiten is een Ijmeerverbinding noodzakelijk, stellen D66 en CDA. De partijen verkiezen een metroverbinding boven een spoor- of wegverbinding waarbij zowel gekeken moet worden naar een brugvariant, als een tunnelvariant. Een tunnel is duurder, maar volgens de opstellers heeft dat als voordeel dat het de cultuurwaarden van het IJmeer onaangestast blijven. Met deze nieuwe verbinding kunnen bewoners van Pampus in zeven minuten IJburg bereiken en in 17 minuten Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuid is dan 25 minuten weg. De partijen verwachten dat de lijn enkele tientallen miljoenen aan positief saldo oplevert als gevolg van de vele tienduizend reizigers die er dagelijks gebruik van gaan maken.


Bouw

Het moet volgens Heerma en Jetten mogelijk zijn om over 4 á 5 jaar te beginnen met bouwen in Pampus.


Bekijk hier het volledige plan

Artikel geplaatst op: 18 februari 2020 - 13:25

Gerelateerd

Delen