Steekincidenten met Almeerse jongeren nemen toe

ALMERE – Het aantal steekincidenten in Almere waar jongeren bij zijn betrokken neemt toe. Het college van Burgemeester en Wethouders schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van de eenmansfractie NIDA. De straatcultuur rukt op in de scholen.

Foto: Adobe Stock


‘Wij herkennen de toename van het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn geweest’, schrijft het college. ‘Deze toename blijkt uit een analyse van de politie (…) Wij vinden dit een verontrustend gegeven en werken aan een maatwerkgerichte aanpak op deze doelgroep.’

 

Straatcultuur

Uit de beantwoording blijkt dat ook schoolbesturen aangeven dat de straatcultuur de scholen binnendringt. ‘Dit uit zich onder meer in andersoortig taalgebruik, intimidatie, geweld. Op basis van deze signalen is ons partneroverleg met partners uit het onderwijs, jeugdzorg en de kinderopvang gewijd aan het onderwerp veiligheid. Met elkaar is gesproken hoe deze straatcultuur zich ontwikkelt en hoe met elkaar een blijvend veilige omgeving voor jongeren in Almere kan worden georganiseerd.’

 

Ouders

Het college wijst ook op de verantwoording van ouders. ‘Wij verwachten van hen bereidheid om hun opvoedverantwoordelijkheid te nemen. Het kan niet zo zijn dat ouders onverschillig zijn voor dit onacceptabele gedrag van hun kinderen. Wanneer ouders aangeven ondersteuning nodig te hebben bij de opvoeding van hun kinderen, kunnen ze zich wenden tot JGZ Almere, de sociale
wijkteams of hun huisarts.’

Artikel geplaatst op: 11 maart 2020 - 15:31

Gerelateerd

Delen