Conferentie over participatie op 6 november

INDISCHE BUURT - Ondanks dat er veel participatie trajecten goed gaan in Almere, gaat er ook veel fout en juist daar wil de Initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere helpen een verbetering tot stand te brengen. Dit met als uiteindelijk doel te helpen het vertrouwen van bewoners in de gemeente en politiek te vergroten. Dinsdagavond is er een conferentie.

In de nog altijd niet vastgestelde concept participatienota zijn regels beschreven hoe gemeente en Almeerders met elkaar omgaan als er sprake is van belangrijke veranderingen in de leefomgeving. Maar deze concept participatienota dient naar de mening van de initiatiefgroep burgerparticipatie op een viertal punten te worden aangevuld. Zo moeten de regels rond participatie minder verblijvend zijn, moet er transparanter gewerkt en beter gecommuniceerd worden en de regels uit de nota gewaarborgd worden.
Dinsdagavond 6 november is er een conferentie waarbij ook wethouder Ed Anker aanwezig is.
De uitkomsten van deze conferentie worden gebruikt om de verbeterpunten voor de participatienota aan te scherpen. De conferentie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Buitenhout College aan de Ambonstraat 2 in Buiten.
Meer informatie op de website van Burgerparticipatie www.bp-almere.nl
Artikel geplaatst op: 31 oktober 2012 - 15:29

Gerelateerd

Delen