Adviseur: “Neem initiatief om op concurrentie in te spelen”
Detailhandelsbeleid moet nadruk leggen op bestaand winkelgebied

STAD CENTRUM – Het college van B en W heeft kennis genomen van het rapport ‘Kiezen en delen, Rapportage Detailhandelsbeleid Almere’, dat extern adviseur Paul de Krom op verzoek van het college heeft opgesteld. De Krom concludeert dat er meer gewerkt moet worden aan herontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van bestaand winkelgebied.
De groeimogelijkheden van Almere zijn positief. Nieuwe detailhandelontwikkelingen zoals op Twentsekant moeten daarom in de toekomst mogelijk blijven. Maar die ontwikkelingen moeten worden afgestemd de markt. De Krom adviseert om de prioriteit daarom te leggen bij herontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van bestaand winkelgebied en ruimte te houden voor aanvullende ontwikkelingen. Er is in het algemeen behoefte aan meer regie door de gemeente. Tegelijkertijd is het de taak van ondernemers zélf om in te spelen op concurrentie in de markt.
Initiatief nemen

“De dynamiek in de markt is groot, de ontwikkelingen gaan snel”, aldus De Krom. “Zowel voor ondernemers als gemeente is het zaak snel en flexibel op de ontwikkelingen in te spelen. Dat gaat niet meer met een model waarin je alles voor bijvoorbeeld de komende twintig jaar vastlegt. Als je tijdig en flexibel op ontwikkelingen wilt inspelen wordt goed en regelmatig overleg tussen gemeente en ondernemers ‘aan de voorkant’ steeds belangrijker. Dat vereist natuurlijk ook dat ondernemers zich goed organiseren, zélf initiatieven nemen om op concurrentie in te spelen en actief met de gemeente meedenken. De gemeente moet zorgen voor duidelijkheid en handhaving van gemaakte keuzes”, aldus De Krom.
Wethouder Economische Ontwikkeling Ben Scholten houdt gesprekken met winkeliersverenigingen (individueel en gezamenlijk). Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Henk Mulder voert gesprekken met betrokken partijen inzake Retail Park Almere Poort in relatie tot het stadscentrum.
Ondernemers

Ondernemer Martin Ort van Stadshart Almere is blij met het rapport van De Krom. "Hij zegt wat wij al achttien maanden geleden riepen: focus de aandacht op het bestaande winkelgebied. We hebben dus enorme vertraging opgelopen. Het was de VVD die dit onderzoek wilde. Wat ons betreft is de politiek dus nu aan zet. De raad zal zich moeten uitspreken over dit rapport."
Artikel geplaatst op: 11 september 2013 - 07:00

Gerelateerd

Delen