Wat brengt weerjaar 2018 in Almere?

Het afgelopen jaar was uiteraard weer te warm in Nederland, maar het was ook een saai weerjaar. Meestal hoor je dat het weer altijd zo afwisselend is in dit land.. het tegendeel is eigenlijk waar.
Op de keper beschouwd zijn er van de 365 dagen slechts vijf dagen per jaar met echt interessant weer.
‘De dynamiek lijkt er wel uit’, is een steeds vaker gehoorde opmerking als het gaat over het nogal zoutloze Hollandse weerbeeld van de laatste tien tot vijftien jaar. Het stormt zelden meer in de Lage Landen en zware onweders zoals ze in de onweersrijke jaren zeventig - en tachtig van de vorige eeuw nog optraden, laten het ook steeds meer afweten. Uitgebreid schaatsen op natuurijs wordt welhaast uniek. Kortom het weer is en komt allemaal wat vlakker over bij menigeen tegenwoordig en die perceptie is dan ook juist.
Niet in de laatste plaats heeft dat gebrek aan uitgesproken dynamisch Hollands weer te maken met de duidelijk waarneembare afnemende temperatuurverschillen tussen noord en zuid. Eind 1978 leverde een extreem temperatuurcontrast tussen Zuid-Scandinavië en de Benelux een uitzonderlijke sneeuwstorm op waarbij een deel van Noord-Nederland van de buitenwereld werd afgesloten. Tegenwoordig is het allemaal gematigder geworden en die doorgaans huidige vlakke temperatuurverdeling bewerkstelligt dan ook nauwelijks weerextremen meer. Het ontbreken van met name grote koudebuffers boven Noord-Europa (opwarming!) is voornamelijk debet aan het minder dynamisch worden van het weerpatroon bij ons op de gematigde breedten. Warmte is er echter voldoende tegenwoordig vanuit de subtropen. Kijk maar eens hoe snel de temperatuur tot 35-36 graden kan oplopen gedurende het zomerseizoen.
Wat gaat het jaar 2018 ons nou geven aan eventueel interessant weer? Hoe het exact uitpakt weet niemand, maar de kans op een zeldzaam lange vorstperiode inclusief elfstedentocht lijkt me bijzonder klein. Een absolute topzomer met minimaal vijf of zes weken prachtig weer zal er ook wel weer niet komen straks in juni, juli, of augustus. De middelmaat regeert dus vermoedelijk ook dit jaar weer.
Meer info op www.weerprimeur.nl
Artikel geplaatst op: 02 januari 2018 - 16:13

Gerelateerd

Delen