Tijdelijk een wat winterse luchtdrukverdeling

ALMERE - Op 20 december jongstleden schreef ik dat de inmiddels voorbije maand december 2018 uiteindelijk op zo’n 3 graden boven de norm zou gaan uitkomen als we op 31 december de temperatuurbalans opmaken. Afgerond was de laatste maand van het afgelopen jaar inderdaad een slordige drie jaar te zacht. In 2015 maakten we het nog bonter met een afwijking van zo’n 6 graden.

Het jaar als geheel dat slechts twee te koude maanden kende, was ‘natuurlijk’ uitzonderlijk warm. Vanaf 27 december oogden de weerkaarten boven het boorden en noordwesten van Europa winters.
We zagen toen al dat de weerkaarten die werden geschetst voor de eerste week van januari met een opvallend sterk hogedrukgebied op de proppen kwamen boven Schotland, terwijl de lage druk, inclusief veel kou op hoogte, juist werd ingetekend boven Scandinavië. Het was de bedoeling dat de noorderkou’ via Noord-Europa in zuidelijke richting zou gaan uitstromen waarbij de vraag telkens was of Nederland ook een schampschot zou meekrijgen van de koudere lucht. Het accent van de Scandinavische bel kou was namelijk steeds gericht op het oosten van Europa waarbij Nederland steeds op de grens lag van de kou.
Momenteel blijft dit nog even de kwestie in de periode tot pakweg 4-5 januari. We geraken duidelijk in een wat koudere fase de komende periode, waarbij het nog steeds mogelijk is dat een verrassende vleug winterse lucht uit het noordoosten tot aan Zuidwest-Flevoland kan uitstromen. Het noordoosten/oosten van Nederland heeft uiteraard de beste papieren om iets meer van de winterse invloed mee te pakken. Het weer de komende dagen zal dus vrij koud kunnen zijn met temperaturen meer in de buurt van het vriespunt.
De kans op enkele winterse buien met stofhagel of wat (natte) sneeuw is ook aanwezig. De zon is er ook regelmatig bij en de wind waait meest uit noordwest tot noordoost.
Meer informatie: www.weerprimeur.nl
Artikel geplaatst op: 02 januari 2019 - 10:00

Gerelateerd

Delen