Zorg in Almere

Almere Marktonderzoek Advies heeft de leden van het AlmerePanel vorige week vragen voorgelegd over de zorg in Almere in het algemeen. Er hebben 189 respondenten meegewerkt aan het onderzoek.
Op de vraag hoe de respondenten de zorg in Almere beoordelen, heeft 42 procent geen ervaring met de zorg in Almere. 32 procent zegt dat de gemeente op dat vlak nog veel kan verbeteren, 16 procent vindt het prima geregeld en 10 procent vindt het ‘matig tot heel slecht’.
Bereikbaarheid

In de politiek wordt geopperd dat de bereikbaarheid van de wijkteams beter moet. Heeft u ervaring met het wijkteam (voor u zelf of voor iemand anders) en wat vindt u van de bereikbaarheid?
Ook bij deze vraag antwoordt het merendeel van het panel ‘geen ervaring, want ik heb ze nog nooit nodig gehad’. Dat is 77 procent. 12 procent antwoordt ‘in veel gevallen kan ik ze goed bereiken, maar niet altijd’. 6 procent kan de wijkteams ‘altijd bereiken als ik ze nodig heb’ en 6 procent kan ze nooit bereiken als ze nodig zijn.
Die bereikbaarheid is wel een punt, want op de vraag hoe u ze zou kunnen bereiken indien u ze nodig heeft, antwoordde 67 procent dat onduidelijk is hoe. Voor 33 procent is het duidelijk.
Budget voor wijkteams

Almeerse politieke partijen willen dat de wijkteams een eigen budget krijgen en dat ze vrij kunnen besteden. Waar voor denkt u dat dit budget voor moet worden ingezet? Een panellid antwoordt: ‘Wijkteams functioneren niet en hoeven helemaal niet een eigen budget te hebben. Waar het budget wel voor ingezet zou moeten worden, is voor de vele armoede bij eenzame ouderen en oudere stellen. Want deze mensen hebben Nederland wel opgebouwd.” En nog iemand voor ouderen: “Meer geld en inzet voor de verpleeghuizen zodat echtparen niet meer expres gescheiden moeten leven maar met elkaar in één huis zijn.”
En ook iemand: “Ik ben tegen vrij te besteden budgets. Eerst moet duidelijk zijn waar het geld voor nodig is, zodat een passend bedrag kan worden uitgetrokken.”
Directies worden rijk

Een aantal respondenten reageert met een ervaring in de Almeerse zorg. “Thuiszorgorganisaties zijn grote drama's in Almere. Degenen die er rijk van worden zijn de vele directies en niet het vloerpersoneel. Zij werken soms 40 tot 50 uur en krijgen hun overwerk niet uitbetaald. Terwijl zij parttime werken. De politiek, waaronder de Almeerse politiek, is één pot nat. Hebben geen benul wat er werkelijk gebeurt.”
En een ander: “Nu gezondheidscentrum West is opgegaan in De Haak loop ik regelmatig tegen zaken aan die minder goed gaan, zoals gegevens die niet kloppen, uitnodiging krijgen voor iets waar ik allang bekend bij ben, foutieve informatie krijgen (bijvoorbeeld over het doorgeven van uitslag van bevolkingsonderzoek) etc. Ook is het vervelend dat de Haak niet dicht bij een bushalte ligt. Ook is er in De Wierden geen volwaardige apotheek meer. Dit is een grote achteruitgang.”
Artikel geplaatst op: 13 december 2017 - 07:00

Gerelateerd

Delen