Starterswoningen op bedrijventerreinen: goed idee

In deze krant van 21 februari is te lezen dat de gemeente in haar zoektocht naar meer ruimte voor starterswoningen/sociale woningbouw bedrijfspanden wil omtoveren tot studio’s en appartementen. Van de 2000 bouwvergunningen die in 2017 zijn afgegeven is 20 procent via transformatie van leegstaande panden. De gemeente gaat er nog een stapje in verder: heel bedrijventerrein Randstad 20 zou een woonwijk voor jongeren en starters kunnen worden.

Almere Marktonderzoek Advies (AMA) vroeg het AlmerePanel of bedrijfspanden ombouwen een oplossing is voor het woningtekort.
Bedrijventerreinen gebruiken als wijk voor starterswoningen vindt 48 procent een goed idee. ‘Leuk, dan krijg je een gezellige wijk vol jonge mensen.’
16 procent vindt het niks en 16 procent vindt dat mensen eerder moeten doorstromen naar een duurdere woning zodat er meer starterswoningen beschikbaar komen.
19 procent antwoordt ‘anders’: ‘Ik denk dat een gemengde opbouw de voorkeur geniet, maar aangezien er een chronisch tekort aan betaalbare woningen is, zeker voor starters, lijkt het mij een goede (tijdelijke)oplossing. Er zou echter door de hele stad meer betaalbare woningbouw moeten komen.’
Nog iemand antwoordt: ‘Goed idee, maar hoe zit het met voorzieningen als winkels (gezondheidscentrum, huisarts, winkeltjes) op zo’n bedrijventerrein?’
Liever dicht bij het centrum
Wat is beter? Een bedrijventerrein ombouwen naar starterswoning en dicht bij het centrum, of juist verder weg? 72 procent zegt dicht bij het centrum en 10 procent ver buiten het centrum.
Anders, antwoordt 18 procent: ‘Beide is iets over te zeggen. Ligt aan locatie die beschikbaar is. Als de verbinding met OV maar goed geregeld is.’
En nog iemand: ‘Dat hangt af van het project. Ik denk dat buiten het centrum kan, maar daar waar met name de ruimere goedkope woningen moeten komen, waar mensen naartoe door kunnen stromen. Bij doorstroming komt er weer klein en goedkoop vrij voor starters en studenten, ook in de stad.’
Stellingen
Door een groter aanbod aan woningen voor starters te maken, komen er meer jongeren naar Almere wat de stad levendiger maakt.
Eens 55 procent
Neutraal 28 procent
Oneens 14 procent
Geen mening 3 procent
Waarom al die aandacht voor jongeren? Geef voorrang aan woningen voor senioren!
Eens 44 procent
Neutraal 35 procent
Oneens 20 procent
Geen mening 1 procent
Al die jongeren in de stad kosten Almere alleen maar geld, ze leveren niks op!
Eens 9 procent
Neutraal 24 procent
Oneens 63 procent
Geen mening 4 procent
Artikel geplaatst op: 28 februari 2018 - 07:00

Gerelateerd

Delen