140.000 euro voor Mobiliteitscentrum Flevoland

09 december 2009 07:24

FLEVOLAND - De Provincie Flevoland verleent een subsidie van 140.000 euro aan het Mobiliteitscentrum Flevoland (MCF). De bekendheid en toegankelijkheid van het MCF zal naar verwachting worden vergroot bij bedrijven in de regio. Hierdoor zal het MCF beter en sneller in staat zijn bedrijven in financiële moeilijkheden te ondersteunen in de begeleiding van hun werknemers van werk naar nieuw werk.


Het provinciale geld is bedoeld voor de uitbreiding van basisformatie met 1,5 fte en voor het organiseren van zes Flevoland-brede informatiebijeenkomsten. De provincie verwacht dat door middel van deze bijeenkomsten het MCF zijn dienstverlening beter kan laten aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.
Gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner: "Ook in Flevoland ontkomen we helaas niet aan de gevolgen van de economische crisis. Bedrijven komen in moeilijkheden met als gevolg dat werknemers hun baan kwijt kunnen raken. Tegelijkertijd bestaat er nog altijd een aanzienlijk aantal vacatures in Flevoland. Het is de kunst om deze vraag vanuit het bedrijfsleven naar personeel aan te laten sluiten bij de werknemers die nu vrijkomen voor de arbeidsmarkt. De eerste informatieavond van het MCF zal in januari 2010 plaatsvinden. Ik ben benieuwd wat deze reeks aan informatieavonden gaat opleveren."