215 zonprojecten willen op stroomnet Flevoland

17 april 2020 00:00

ALMERE – In Flevoland hebben 215 producenten van zonnestroom netbeheerder Liander gevraagd om een plek op het elektriciteitsnet. Zij deden dit om in aanmerking te komen voor een deel van de 4 miljard euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft gesteld in de voorjaarssubsidieronde.

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol, met name door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen hebben ondernemers sinds het najaar een verklaring van de netbeheerder nodig om subsidie aan te vragen. De verklaring geeft aan dat het elektriciteitsnet op het moment van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren. Echter, er zijn vele zoninitiatieven in ontwikkeling. Daardoor bestaat de kans dat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt tegen de tijd dat de ondernemers die nu een aanvraag hebben ingediend hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Dan moeten zij wachten met teruglevering van zonnestroom tot het net is uitgebreid.

Zonnepanelen op daken en grond

Zowel ondernemers die meer dan 50 zonnepanelen op daken als op grond willen leggen komen in aanmerking voor de SDE+-subsidie. In Flevoland hebben ondernemers deze subsidieronde alleen aanvragen bij Liander gedaan voor zonprojecten op daken. Dit zijn met name agrariërs en eigenaren van bedrijfspanden. In totaal vroegen zij ruimte op het elektriciteitsnet voor omgerekend 88 voetbalvelden met zonnepanelen (62 megawatt).

Forse uitbreiding elektriciteitsnet Flevoland

Liander heeft 81 van de 215 aanvragers laten weten dat er op dit moment voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is om hun opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Huibert Baud, manager netontwikkeling van Liander, plaatst wel een kanttekening. "Door de snelle en grootschalige opkomst van zonnepanelen raakt het net elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol, zeker ook in Flevoland. Het net is niet ontworpen voor grootschalige regionale opwek van stroom in landelijke gebieden. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit, in Flevoland alleen al dit jaar voor 25 miljoen euro."

321 voetbalvelden

Zonnestroom is hot. De afgelopen periode heeft Liander enorm veel zonnepanelen op zijn elektriciteitsnetten aangesloten. In de eerste drie maanden van 2020 is de hoeveelheid zonnepanelen in Flevoland met 25% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een toename van omgerekend 64 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol, met name door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken. (Foto: Adobe Stock)