50?? stopt met activiteiten

14 maart 2012 06:00

TUSSEN DE VAARTEN – De in 2005 opgerichte groep 50?? stopt. Er zijn te weinig leden en nieuwe bestuursleden om het stokje over te nemen. Een artikel in deze krant van 25 januari om nieuwe leden te werven, heeft niks opgeleverd.


Door verhuizingen, langdurig zieken en overlijden is het ledenaantal zover gedaald dat het bestuur unaniem besloten heeft om de activiteiten per 31 maart te beëindigen. Voorzitter Jan Koolma: “Wij vinden het allemaal jammer dat we ermee moeten stoppen. De meesten van ons zijn vanaf het begin bij de activiteiten betrokken geweest. Maar het aantal leden is alleen maar is afgenomen. Teleurstellend was ook dat de aanmeldingen voor georganiseerde activiteiten alleen maar afnam.”
In de loop van de jaren heeft de groep diverse activiteiten georganiseerd voor wijkbewoners in buurtcentrum Cobra. “De bingomiddag, de open dagen, de warme lunch voor buurtbewoners op donderdagmiddag, er was geen animo meer voor. We stoppen er dus mee.”

Spelletjesmiddag blijft

De spelletjesmiddag op donderdag en koersbalmiddag op vrijdag in buurtcentrum Cobra aan de Hildo Kropstraat 8 zullen onverminderd doorgaan. Voor deze activiteiten zijn nieuwe leden nog steeds van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig, rond de klok van 14.00 uur kan iedereen binnenlopen.