500 miljoen euro gemoeid voor ontwikkeling natuur'Sterke natuur nodig voor toekomst Almere'

08 oktober 2008 07:00

ALMERE - "Met de Schaalsprong Almere staat de stad voor een enorme opgave. Om ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren mogelijk te maken moet de ecologie in het Markermeer en IJmeer. sterk verbeteren", zegt Flevolands gedeputeerde Andries Greiner, tevens voorzitter van de stuurgroep Toekomst Markermeer IJmeer (TMIJ).


"Het gaat niet goed met de natuur in het Markermeer", benadrukt Greiner. Het slib woelt steeds op en dat belet de plantjes te groeien, omdat het water troebel blijft en geen licht doorlaat. De driehoeksmossel groeit niet goed en trekvogels vinden daardoor minder voedsel. "Als we niet ingrijpen, gaat de natuur daar nog meer achteruit. Terwijl het juist natuur moet worden die tegen een stootje kan", vertelt Greiner.
Ooit werd de Houtribdijk aangelegd en zou er de Markerwaard komen. "Land dus. Maar Lelystad en Almere blijven nu definitief aan het water liggen. Dat vraagt om een gezicht aan het water voor de beide steden. Maar bouwen in de natuur mag niet, vanwege de strenge wetgeving."


Groen licht voor Greiner

Greiner vindt het hoog tijd worden voor andere plannen. Vanuit Den Haag is er ook groen licht gekomen. De stuurgroep TMIJ kreeg van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Huizinga - Heringa de opdracht meer inzicht in de recreatiebehoeften en mogelijkheden van deze wateren te geven. De stuurgroep moet tevens een methode ontwikkelen om de investeringen voor deze plannen te financieren.
In totaal is er maar liefst 500 miljoen euro gemoeid met het plan. "Een groot bedrag," beaamt Greiner, "maar het is het grootste te ontwikkelen natuurgebied van West-Europa." Bovendien zijn er veel partijen bij de ontwikkeling van het Markermeer betrokken zoals Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, de ANWB en andere overheden.

Greiner: "De provincie is begonnen met een zogenaamde natuurpilot,waar in de praktijk wordt gekeken wat er gebeurd als je ingrijpt in de natuur. Deze onderzoeken kosten ook veel geld. Maar die zijn er om weer van te leren."
Zo zullen brede rietkragen, vooroevers (zachte overgangen tussen de dijken en het water) en een oermoeras met een oppervlakte zo groot als de Oostvaardersplassen in het Markermeer ter hoogte van Lelystad het teveel aan slib moeten beperken. De gedeputeerde zegt: "De natuur moet zo sterk worden met het oermoeras, dat het gebied in 2015 of 2020 ruimte biedt voor wonen, werken en recreëren."
De visie van de stuurgroep past helemaal in het overkoepelende plan voor de Randstad 2040 en het advies van de Deltacommissie van Veerman. "Je moet nagaan dat ruim anderhalf miljoen randstedelingen in de nabijheid van deze wateren wonen. Buitendijks bouwen kan pas wanneer de natuur op sterkte is, niet eerder." Greiner besluit stellig: "Als Almere kiest voor een schaalsprong richting Pampus buitendijks, dan is zij afhankelijk van de ontwikkeling van dit natuurgebied."


Elders voor 500 miljoen euro

Maar liefst 500 miljoen euro is er vrijgemaakt voor de versterking van het natuurgebied Markermeer IJmeer. Ter vergelijking volgen hieronder nog twee 500 miljoen euro-projecten.

1. Voor voedselhulp aan EU-lidstaten voor het komende jaar vanwege de stijgende voedselprijzen is 500 miljoen euro gereserveerd. Negentien van de 27 EU-lidstaten krijgen voedselhulp waaronder veel nieuwe Oost-Europese lidstaten zoals Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Roemenië. Van het budget van dit jaar (300 miljoen euro) kreeg Italië het meeste (66 miljoen), gevolgd door Spanje (50 miljoen) en Frankrijk (48 miljoen).
2. Voor de vernieuwing van het Centraal Station in Rotterdam is bijna 500 miljoen euro beschikbaar. Van het geld (486 miljoen) wordt niet alleen het stationsgebouw opgeknapt, maar moeten ook de aanleg van een autotunnel en de tramverbinding naar Noord worden bekostigd.