Aanpak jeugdwerkloosheid in Flevoland

21 september 2009 06:58

ALMERE - Wethouder Martine Visser tekende vorige week namens de regio Flevoland met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een convenant die de regionale jeugdwerkloosheid moet aanpakken. Het plan van aanpak is met regiopartijen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg opgesteld.Als gevolg van de economische recessie en de kwetsbare positie van jongeren op de arbeidsmarkt, heeft de rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld om de verwachte jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het Rijk stelt dat iedere regio een actieplan maakt en indient. Op basis van deze actieplannen sluit Staatssecretaris Klijnsma convenanten af met de regio's. Wethouder Martine Visser is door de staatssecretaris gevraagd om een actieplan voor de regio Flevoland op te stellen en krijgt daartoe 1.8 miljoen euro ter beschikking. Dit geld komt bovenop de reguliere budgetten voor jongeren. Met dit geld worden extra leerwerkbanen en plusvoorzieningen voor kwetsbare jongeren gecreëerd. In de regio Flevoland is de jeugdwerkloosheid in een jaar met 65 procent gestegen van 1176 naar 1938 jongeren.