Aanpak knelpunten bij aansluitingen A6

10 september 2009 06:07

ALMERE - Het Rijk stelt een bedrag van 2,9 euro miljoen beschikbaar om enkele knelpunten op het wegennet rond Almere aan te pakken.


Het gaat om de reconstructie van de aansluiting Veluwedreef/A6/Waterlandseweg en de aansluiting Tussenring/A6. Daarnaast worden dynamische informatiepanelen op de A6, de Hogering en de Tussenring geplaatst waarmee het verkeer bij file via een alternatieve route gestuurd kan worden. De projecten worden in 2010 uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland getekend.