Aanpak verkeersinfarct Krakeling

12 november 2008 08:00

ALMERE - De gemeente gaat maatregelen nemen om het dagelijkse verkeersinfarct rond de Krakeling aan te pakken. De Krakeling is de merkwaardige rotonde in het stadshart, nabij de V&D en Bleekerstraat. Ook wordt de situatie rond de Hospitaalweg en Spoordreef meegenomen.


Vooral in de spitsuren, op zaterdagen en op koopavonden en vooral aan de zuid- en westzijde van het centrum staat het regelmatig vol met auto's. De oorzaak is de soms krappe infrastructuur, de ontmoeting van meerdere verkeerssoorten en het feit dat er meerdere parkeergarages tegelijk ontsloten zijn op een relatief kort stuk weg. Inmiddels zijn op de drukste momenten verkeersregelaars ingezet. Nog dit najaar wordt de verkeerslichtenregeling op Landdrostdreef/Cinemadreef en Waddendreef/Spoordreef verbeterd en wordt bekeken hoe het autoverkeer beter kan doorstromen bij de kruisingen met de busbaan in de Hospitaaldreef en de Krakeling. Dit zijn maatregelen voor de korte termijn.
Voor de lange termijn bevat het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2007-2010 diverse maatregelen om de ontsluiting van het zuidelijk deel van het centrum structureel te verbeteren. De gemeente laat onderzoeken welke maatregelen het beste scoren, afgezet tegen de kosten. Het onderzoek start dit najaar. In april wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.