Aantal straatroven steeg eerste half jaar explosief

06 oktober 2020 09:00

ALMERE – De jeugdoverlast als gevolg van de coronamaatregelen was in de eerste helft van 2020 erg hoog. Dit staat in het Actieplan Veiligheid 2019-2022 van de gemeente. Deze overlast op straat door verveelde (groepen) jongeren lijkt zich niet, of slechts in beperkte mate, verder te verharden richting daadwerkelijke jeugdcriminaliteit.

Het aantal jeugdige verdachten is in de eerste helft van 2020 lager dan in de eerste helft van peiljaar 2017 (-13% per 1.000 jongeren) en ook lager dan in de twee halfjaarperiodes van 2019. Deze daling geldt echter niet voor alle typen delicten zoals straatroven.

Straatroven

Sinds 2019 is sprake van een duidelijke stijging van het aantal incidenten, waaronder vaak straatroven waarbij een wapen werd gebruikt. In de meeste gevallen betrof dit (dreiging met) een mes. Dit feit is op zichzelf al zorgelijk, stelt het college, maar het feit dat zowel verdachten als slachtoffers zich veelal bevinden in de categorie 12 – 18 jaar, maakt dat de de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie de urgentie voelen om snel op te treden waar dat kan.

Stijging

Net als in het laatste half jaar van 2019 was in de eerste helft van 2020 het aantal straatroven hoog in Almere. Ten opzichte van het eerste half jaar van 2017 is er sprake van een stijging van 81% (per 1.000 inwoners). In de grote steden gemiddeld is een tegengestelde trend. Het aantal straatroven per 1.000 inwoners is daar gedaald, met name in de lockdownperiode.

In Almere lijken de coronamaatregelen nauwelijks effect te hebben gehad op het aantal straatroven. Bij het delict straatroof zijn met name smartphones populaire buit en vaak zijn jongeren zowel slachtoffer als dader. Om de toename van straatroven tegen te gaan heeft de politie een speciaal team geformeerd om prioriteit te geven aan de opsporing. Er zijn dan ook relatief veel aanhoudingen van verdachten van straatroof en heling verricht.

Stijging

De eerste helft van 2020 vonden in Almere zeventien overvallen plaats. Dit is niet alleen voor Almeerse begrippen een hoog aantal, maar ook vergeleken met het gemiddelde van de grote steden is het hoog. Daarnaast ziet het college in Almere een stijgende trend, terwijl de andere steden gemiddeld een daling laten zien. Het hoge aantal in Almere wordt vooral veroorzaakt door een piek in de eerste twee maanden van het jaar. Vanaf de lockdownperiode werden er veel minder overvallen gepleegd. De kwetsbaarste objecten voor overvallen zijn snackbars, supermarkten en maaltijdbezorgers. Daarnaast komen overvallen in woningen de laatste jaren steeds meer voor.

(Foto: AdobeStock)