Aanvullend krediet van 47 miljoen euro voor Poort

26 november 2008 08:00

ALMERE - Voor de uitvoering van werkzaamheden in 2009 en 2010 in het gebied Almere Poort, wil de gemeente een aanvullend krediet van ruim 47 miljoen euro reserveren.


De kosten worden financieel gedekt uit de planexploitatie voor dat gebied, die bestaat uit grondexploitaties per deelgebied, algemene kosten en een risicobuffer. De resultaten van de actuele planexploitatie voor het gebied zijn opgenomen in de programmabegroting 2009. Dit voorstel zal nog aan de raad worden voorgelegd.