Advies CBA aan gemeenteraad: Kijk naar maatregelen voor de minima

16 maart 2011 06:00

ALMERE - De koopkracht van bejaarden en uitkeringsgerechtigden zal de komende jaren dalen. Burgers krijgen te maken stijgende lasten. De Rijksoverheid heeft maatregelen in petto met grote effecten op het minimuminkomen. Het CBA adviseert de gemeenteraad daar rekening mee te houden.


Het CBA heeft kennis genomen van de inhoud van het huidige regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'. Daarin staan maatregelen die zullen zorgen voor lastenverzwaringen voor burgers. De zorg- en de huurtoeslag gaat omlaag. Minder alleenstaande ouders komen in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting en het Kindgebonden budget zal alleen nog gelden voor het eerste en tweede kind.

Minder

Burgers zullen niet alleen geconfronteerd worden met een verzwaring van de lasten, ook aan de inkomenskant zijn drastische veranderingen op til. Achter een heel technische opmerking blijkt een ingrijpende wijziging voor burgers met een minimumloon te zitten. "De dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon wordt geleidelijk afgebouwd" betekent dat het minimuminkomen met ingang van 2012 in twintig jaar tijd met € 165 per maand wordt verlaagd.
Inwonend

Inwonenden zullen in de toekomst geen recht meer hebben op bijstand. De thuiswonende jongere zonder baan zal niet meer bij Sociale Zaken kunnen aankloppen, maar moet op de zak van de ouders teren.
Waar meer dan twee mensen onder één dak wonen, zal het recht op bijstand in de toekomst afhangen van het inkomen van alle bewoners. Nu wordt alleen gekeken naar het inkomen van een partner. Daardoor dreigt het inkomen van een kamerhuurder het recht op bijstand te bepalen. In de toekomst zal een nog thuiswonende jongere met een eigen inkomen verplicht zijn om zijn ouders te onderhouden.
Gevolgen

De gevolgen van al deze toekomstige maatregelen zullen voor de betrokkenen zeer groot zijn. De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over een herijking van het armoedebeleid. Daarom wijst het CBA de gemeenteraad nadrukkelijk op de maatregelen die op stapel staan. Volgens het CBA is het verstandig om de effecten van die maatregelen nu al mee te nemen bij de herijking van het Almeerse armoedebeleid.