Al meer dan 250 aanvragen in 2008Jeugdsportfonds Almere laat alle kinderen sporten

01 oktober 2008 07:00

ALMERE - Het Jeugdsportfonds Almere wil kinderen die door financiële problemen niet in clubverband kunnen sporten, toch de mogelijkheid geven te kunnen sporten. Met een financiële bijdrage kunnen kinderen tussen de 4 en 21 jaar toch deelnemen aan sporten in clubverband.


Voorzitter van de Almeerse tak van het Jeugdsportfonds, Shaam Bachasingh, spreekt lovend over het fonds dat in een jaar tijd al honderden kinderen aan het sporten heeft gekregen. Het Jeugdsportfonds leeft van sponsors en een subsidie van de gemeente Almere van 35.000 euro, maar naar verwachting is dat niet genoeg om aan alle aanvragen van dit jaar te kunnen honoreren.
"Per kind hebben we een budget van 225 euro per sportseizoen, waarvan de contributie van een vereniging, kleding en materiaal gekocht moet worden. De contributie betalen wij rechtstreeks aan de club, van het geld dat over is kan het kind materiaal kopen bij het Sportpaleis die ons vijftien procent korting geeft op de spullen", vertelt Shaam.

Sportsubsidie
Wanneer ze een aanvraag in behandeling nemen, bekijken ze de situatie van het kind en wie de aanvraag indient. Dat is doorslaggevend voor toezegging van geld: de aanvraag moet gedaan worden door een maatschappelijk werker, een jongerenwerker, een docent of huisarts die kijk heeft op de situatie van het kind en bepaalt of het echt nodig is. Het Jeugdsportfonds hanteert een inkomen van het minimum tot vijf procent daarboven. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan een aanvraag laten indienen. Shaam: "En na de aanvraag houden we contact met de aanvrager om na te gaan of het geld wel goed terechtkomt."