Alle Almeerders willen schoon water en droge voeten'

12 november 2008 08:00

ALMERE - "Droge voeten en schoon water willen wij allemaal." Aan het woord is Cees Okkerse, lijsttrekker van Water, Wonen en Natuur (WWN) bij de verkiezing van het nieuwe bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland van 13 tot en met 25 november.

"Wij kijken heel praktisch naar vraagstukken die Flevoland aangaan, zoals bodemdaling en klimaatverandering. Dat laatste is ook van groot belang voor Almere, want Almere is op het laagste punt gebouwd. WWN heeft goede contacten en ervaring in de stedelijke wereld. Alle Almeerse woningbouwverenigingen steunen ons én Natuurmonumenten, het Flevolandschap en Sportvisserij." Deze zogenaamde groen/blauw/rode steun is volgens Okkerse zo belangrijk voor de lange termijn; voor de veiligheid en de leefbaarheid van Flevoland. " We zoeken als het kan naar een stapeling van functies. De veiligheid is bijvoorbeeld gediend met ruimte voor waterberging. Dat kan deels in van die brede sloten met natuurvriendelijke oevers. Die maken ook de woonomgeving veel aantrekkelijker. Een prachtig voorbeeld is ook de woningbouw aan de boulevard in Poort, tegen de dijk aan. Het Waterschap en de gemeente zochten samen naar de beste en veiligste oplossing om bij de natuur te kunnen bouwen zonder de veiligheid te verminderen."

A-politiek

Okkerse is nu vier jaar betrokken bij WWN: "Wij zijn geen traditionele politieke partij maar hebben een a-politieke kandidatenlijst, die een goede afspiegeling van Flevoland is." De lijsttrekker vindt dat stedelingen, huurders, vrouwen, nieuwe Nederlanders, recreanten en sportvissers nauwelijks gehoord worden over kwesties die hen aangaan. En die staan allemaal op zijn lijst. Okkerse zegt stellig: "De landbouwsector is nu oververtegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Bewoners van steden en dorpen moeten daarom een grotere stem krijgen. Almeerders doen er verstandig aan om op Water, Wonen en Natuur, Lijst 4 te stemmen." En: als enige partij heeft WWN veel kandidaten die vrouw zijn: maar liefst dertig procent.
Voor meer informatie en doelstellingen van WWN: www.waterwonenennatuur.nl.