Alle nieuwe ruimtelijke plannen op internet Waar gaat de schop in de grond?

20 januari 2010 08:00

ALMERE - Almeerders die nieuwsgierig zijn naar waar de schop in de grond gaat in de nabije toekomst, doen er verstandig aan om de gemeentelijke site en de site www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Per begin is de gemeente verplicht om alle nieuwe ruimtelijke plannen op beide sites te vermelden.


Sinds 1 januari zijn alle gemeenten en dus ook de gemeente Almere, verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen via internet beschikbaar te stellen. Ook provincies en departementen moeten dit doen. Burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties krijgen zo veel gemakkelijker toegang tot informatie over de ruimtelijke ordening in Nederland.
Deze verplichte digitalisering volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008. De digitalisering van deze Wro-plannen vergroot niet alleen de transparantie van de ruimtelijke ordening, maar draagt volgens de regering ook bij aan de invoering van de “elektronische overheid”. Minister Cramer is dan ook blij dat de jarenlange inspanningen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen tot dit resultaat hebben geleid.

Ruimtelijke plannen op sites
De gemeente Almere moet dus alle nieuwe Wro-plannen beschikbaar stellen via de eigen website en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze laatste heet de RO-Online en is dé landelijke vindplaats voor alle nieuwe Wro-plannen. Inmiddels zijn staan al meer dan 1000 plannen online. Op de site ruimtelijkeplannen.nl staan voor het ter perse gaan van deze krant drie gebieden vermeld. Binnenkort gaat de schop in de grond in verschillende Almeerse stadsdelen, als alle plannen definitief zijn.
Meer informatie: www.vrom.nl/wro en op www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden.