Allochtone moeders maken kunst

03 december 2008 08:00

ALMERE - In het Wijkcentrum aan het Assenplein 1 in Stedenwijk is het project 'Kunst- en cultuureducatie' afgelopen zaterdag afgerond. Allochtone moeders kregen een certificaat uitgereikt voor hun deelname aan dit project.


Allochtone moeders begrijpen vaak niet wat hun kinderen op school van kunst maken. Taal en rekenen is nog te begrijpen en belangrijk, maar creatieve expressie lijkt niets waard. Er wordt geen waarde aan toegekend. Kinderen nemen dan ook meestal het werk niet mee naar huis omdat er toch geen aandacht aan besteed wordt. Moeders die hebben meegedaan aan het project Kunst- en cultuureducatie, ervaren door zelf doen wat de invloed van beeldend werk is. Ook zullen ze meer waardering en aandacht hebben voor het werk van hun kinderen.
De afgelopen maanden zijn de moeders zelf aan de slag gegaan met het maken van eigen kunstwerken die ze afgelopen zaterdag presenteerden.
Het project is georganiseerd door Stichting Samenhang en wordt uitgevoerd in samenwerking met welzijnsstichting De Schoor.