Almeerders doen mee aan internationaal kunstproject

05 mei 2021 08:00

ALMERE – De Almeerse componist Miranda Driessen en fotograaf Peter Teunissen doen mee aan het internationale kunstproject Telephone, A game of art whispered around the world. "Het werkt als het ware als een spel waarbij een bericht van de ene persoon naar de andere wordt gefluisterd en verandert naarmate het wordt doorgegeven", vertelt Miranda.

Telephone is gestart met één bericht dat is doorgegeven aan meer dan 900 artiesten uit 72 landen. Van kunstvorm naar kunstvorm werd een boodschap doorgefluisterd. Die boodschap kon een schilderij worden, dan muziek, poëzie en vervolgens bijvoorbeeld weer een dans. De honderden individuele kunstwerken die dit heeft opgeleverd kunnen uiteindelijk worden beschouwd als één gezamenlijk kunstwerk van kunstenaars uit de hele wereld. Het resultaat is een online wereldtentoonstelling, waar bezoekers eindeloos in kunnen ronddwalen.

Zelfportret

"Toen het bericht arriveerde, leek het gewoon alsof de elementen lukraak bij elkaar waren gezocht. Maar dat kon niet, besefte ik. Iemand heeft hieraan gewerkt, er een stukje leven in gestoken", aldus Peter Teunissen. "Er zat iets in de weg: namelijk mijn eigen opvattingen over wat en hoe het zou moeten zijn. Ik liet dat allemaal los en luisterde weer, erop vertrouwend dat de essentie van het werk zichzelf zou openbaren. Toen viel alles op zijn plaats." Hij realiseerde zich dat het over een 'ik' gaat, die een 'jij' aanspreekt. Hij besloot een zelfportret te maken waarmee hij zich direct richt tot de kijker. Deze is – inclusief toelichting op het hele proces – terug te zien in de online galerie.

Compositie

Miranda Driessen maakte de compositie 'Eva', bestaande uit geluidsopnames die zij maakte in het Almeerse Lumièrepark, stemmen die een gelijknamig gedicht van Rainer Maria Rilke fluisteren, en een fagot-solo uitgevoerd door Toon de Zoeten. "Omdat het de bedoeling was om binnen 10 dagen een volledig stuk uit te werken dat was geïnspireerd op de aquarel die ik ontving, besloot ik elk idee dat opkwam onmiddellijk te volgen", vertelt Miranda. "Het was duidelijk dat het schilderij voor mij een directe verbinding heeft met het boek Genesis. Eerst dacht ik dat leek het alsof Eva aan de boom werd gekruisigd was, geofferd om, door van de appel van de boom van kennis te eten, ontwikkeling in de wereld te brengen. Maar toen leek het alsof ze versmolten was met de boom en langzamerhand weer een deel van de natuur zou worden. Het gedicht van Rilke neemt het voor Eva op, want 'sie hatte Gott noch kaum gekannt'. Het werk werdt aan het begin van de eerste lockdown in 2020 gerealiseerd, in het besef dat met de Covid-epidemie de natuur opnieuw haar primaat aan het opeisen was, alle kennis ten spijt, en dat we als mensheid weer opnieuw onze plek daarbinnen dienden te leren kennen."

Dwaal rond in de expositie en bekijk de werken van de twee Almeerders via:

https://phonebook.gallery/artists/miranda-driessen

https://phonebook.gallery/artists/peter-teunissen