Almeers afval voor drie jaar naar Cirwinn

09 maart 2021 15:20

DE VAART – De overslag van het opgehaalde huishoudelijke afval in Almere wordt de komende drie jaar op het terrein van Cirwinn op bedrijventerrein De Vaart gedaan. Dat laat het college weten.

Bijna 40 jaar werd het in Almere opgehaalde huishoudelijk afval (56.000 ton per jaar + 4.500 ton hout) gestort op locatie Braambergen (overslag). Daartoe werkt de gemeente nauw samen met HVC, die de verwerking en het transport regelt. Omdat de eigenaar van de locatie Braambergen (Afvalzorg BV) heeft aangegeven haar terrein een andere bestemming te willen geven, moest de gemeente naar een alternatieve locatie op zoek. In die zoektocht kwam het uit bij recyclingsbedrijf Cirwinn op de De Vaart. 'Deze activiteit past binnen de huidige bestemming en sluit goed aan bij het huidige gebruik van deze locatie', aldus het college in een brief aan de raadsleden. 'Financieel zijn er - doordat tegelijkertijd ook efficiencyvoordelen zijn te realiseren - aan de verplaatsing geen extra kosten verbonden. De overgangstermijn van drie jaar geeft ons de gelegenheid om een ontwikkeling in te zetten naar het realiseren van een definitieve op- en overslag en de ontwikkeling naar een mogelijke circulaire hub op het gebied van afval.''

Voor de langere termijn (2024 en verder) wordt onderzoek opgestart hoe met open overslag van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en GFT wordt omgegaan. Dan zal ook een definitieve locatiekeuze worden gemaakt. De gemeente gaat hierover samen met HVC het gesprek aan met Cirwinn en andere partijen.