Almeerse bomen een tweede levenGemeente Almere start met 'bomenbank'

04 mei 2010 13:40

ALMERE - De gemeente Almere geeft met de bomenbank Almeerse bomen een tweede leven. Via de bomenbank gaat de gemeente Almere zich meer inzetten om grotere bomen die moeten wijken maar geschikt zijn voor herplant, te verplanten binnen de gemeentegrens.


Wethouder Arno Visser heeft vrijdag het startsein gegeven voor de bomenbank. Hij verplaatste drie volwassen bomen uit Muziekwijk naar de nieuwe wijk Noorderplassen-West. De bomen zijn geplant aan de Boelijn. "In de bestaande stad komen de bomen inmiddels tot volle wasdom. Dan ontstaat vaak de situatie dat daar de bomen moeten worden gedund, om de boomstructuur te verstevigen", aldus de wethouder. "Vanaf dit jaar streven we er naar om deze bomen te herplanten in nieuwe gebieden of in wijken waar groot onderhoud plaats vindt. Dit laatste hebben we recent toegepast in De Wierden in Almere Haven. Grotere bomen geven een nieuwe wijk meteen een groener aangezicht. Groen is een belangrijk onderdeel van het woongenot en de leefbaarheid in de wijk."

Hoe werkt de bomenbank?

De bomenbank is een lijst waarop de locaties met geschikte bomen staan. Dit zijn bomen die verplantbaar zijn en die we ergens anders kunnen hergebruiken. De lijst beperkt zich tot duurzame soorten als eik, beuk, es, plataan en linde. De capaciteit en de variatie in boomsoorten van de bomenbank is nog beperkt. Op termijn zal de bomenbank groeien in variatie en omvang. De meeste aanplant in nieuwe ontwikkelingsgebieden blijft bestaan uit jonge kwekerijbomen.