Almere belangrijke dienstverlening rijkerLetselschadespecialist Tijbout aan Randstad geopend

03 december 2008 08:00

ALMERE - Het onafhankelijke expertise- en schaderegelingsbureau Tijbout is nu ook in Almere gevestigd. Met de hoofdzetel in Zaandam, behartigt bureau Tijbout sinds 1992 de belangen van slachtoffers van verkeers-, bedrijfs- en andere ongevallen, waarvoor een ander aansprakelijk kan worden gesteld.


Tijbout is vakkundig op het terrein van aansprakelijkheidsbeoordeling en vaststelling van letselschade, ook als deze in de toekomst ligt, zoals nadeel in het inkomen. Ook het zogenaamde smartengeld hoort daarbij.
Sinds jaar en dag zijn vele cliënten van Tijbout woonachtig in de Flevopolder en Gooi- en Vechtstreek, mede dankzij de goede samenwerking met onder andere een groot aantal assurantietussenpersonen, bureaus slachtofferhulp, een aantal rechtsbijstandverzekeraars en bijvoorbeeld het eveneens in Almere gevestigde LeasePlan.
Tijbout is aangesloten bij een aantal organisaties die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het kantoor én de medewerkers, zoals De Nationale Letseltelefoon (NLE). Tijbout beschikt ook over Het Keurmerk van Slachtofferhulp Nederland. Beide instanties kennen een klachteninstituut.
Tijbout verricht activiteiten op basis van het wettelijke uitgangspunt dat de kosten van belangenbehartiging voor rekening komen van de aansprakelijke partij/verzekeringsmaatschappij. Tijbout berekent geen percentages van schadebedragen of bemiddelingskosten. Alle schade die Tijbout voor de cliënt verhaalt komt hem/haar volledig toe. Slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken, maar dan altijd in overleg en met wederzijds goedvinden.
In de praktijk van alle dag betekent dit dat aan het inschakelen van Tijbout voor de klant geen kosten verbonden zijn. Die kosten zijn er natuurlijk wel, maar moeten door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij worden betaald.

Expertise- en schaderegelingsbureau Tijbout BV

Randstad 22-127
1316 BW Almere
036-5302437
info@tijbout-letselschade.nl
www.tijbout-letselschade.nl