Almere bij landelijk stedenbeleid betrokken

12 november 2008 08:00

ALMERE - Het besluit van het kabinet om de 100.000 gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer te betrekken bij het nieuwe Stedenbeleid is rond. Daarmee kan Almere meepraten in het landelijke stedenbeleid.


Alle vijf de steden hebben te maken gehad met schoksgewijze groei en krijgen daardoor te maken met grootstedelijke problemen. De gemeente is blij dat ze hierover direct met het Rijk kan praten. Tweede Kamerlid Ortega-Martijn (CU) verzocht vorig jaar de regering via een motie deze vijf 100.000 gemeenten te betrekken bij het overleg over het Stedenbeleid
De vijf gemeenten nemen nu ook deel aan de gesprekken over het nieuwe stedenbeleid vanaf 2010. Samen met het ministerie willen de vijf steden preventieve oplossingen zoeken voor specifieke problemen waarmee zij kampen. Dat is belangrijk omdat de steden de komende jaren met een omvangrijke opgave te maken krijgen om wijken uit de jaren 60 en 70 ook in de toekomst sterk en aantrekkelijk te houden. Het strategisch beheer van de stad moet daarom in sneltreinvaart handen en voeten krijgen om deze vernieuwingsopgave op een goede manier vorm te geven. Tegelijkertijd kampen deze steden met de effecten van vorige grote bouwopgaven. Voor veel wijken uit de jaren 60, 70 en 80 is herstructurering nu al aan de orde. In veel gevallen kan preventief optreden de noodzaak van grootschalige ingrepen in deze en jongere wijken voorkomen. Ook de voorzieningen zoals winkels, onderwijs en stedelijke cultuur zijn achtergebleven bij de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast krijgen de vijf steden te maken met grootstedelijke problematiek op het terrein van leefbaarheid en veiligheid. Dat alles vraagt om stevige ingrepen van de gemeenten om de 'new towns' bij de tijd te houden en achteruitgang te voorkomen. Het onderzoek dat samen met het Rijk wordt uitgevoerd moet hiervoor concrete aanknopingspunten opleveren.