Almere blijft lid van European New Towns Platform

24 mei 2010 14:34

ALMERE - Almere blijft lid van het European New Towns Platform (ENTP). Dit platform heeft als belangrijkste opdracht de kennisuitwisseling tussen New Towns (nieuwe steden zoals Almere) die allen liggen in de regio van metropolen zoals Parijs, Londen, Amsterdam, Barcelona.

Daarnaast wordt de organisatie gebruikt als lobby richting de instellingen van de Europese Unie om de uitdagingen waar nieuwe steden in Europa voor staan voor het voetlicht te brengen. Almere is één van de oprichters van het ENTP en acht het platform een nuttig netwerk voor samenwerking op specifieke terreinen als hoger onderwijs, economische ontwikkeling en citymarketing. Dit kan ook resulteren in het binnenhalen van Europese subsidies voor Almere.
Op 28 mei vindt de General Assembly plaats van het ENTP en wordt de vraag voorgelegd of Almere lid wil blijven en zich kandidaat wil stellen voor het bestuur. Almere heeft als medeoprichter vanaf het begin deelgenomen aan het bestuur van het ENTP. Deelname aan het bestuur geeft volgens de gemeente kennisvoorsprong, mogelijkheden tot netwerken in Brussel, mogelijkheden tot beïnvloeding van het ENTP-beleid en contacten met de Europese Commissie.
Welke wethouder zitting zal nemen in de board zal bepaald worden als het nieuwe college gevormd is.