Almere DEZE WEEK bracht roerend nieuws in 2008

31 december 2008 08:00

ALMERE - Dé krant die Almere in beweging brengt, bracht u het afgelopen jaar de primeurs, ontroerende ontboezemingen van Almeerders en soms onderwerpen die heel wat stof deden opwaaien. Op de laatste dag van het jaar is het tijd om terug te kijken naar dit bewogen 2008.


Burgemeester Annemarie Jorritsma vertelde in haar nieuwjaarstoespraak in januari trots dat Almere in grootte Groningen gepasseerd is. De stad groeide dit jaar in sneltreinvaart uit tot meer dan 184.000 inwoners. Groei of geen groei, ook op kleinere schaal is heel wat nieuws te vertellen.
Zo begon in januari de discussie 'Waterwijk is een 'vrijstaat'.' Een bewoner had overlast van hangjongeren in zijn wijk en vond dat de politie daar niet goed bij optrad. Vele, vaak instemmende lezersreacties waren het gevolg, waarna de politiewoordvoerder reageerde: "We moeten laten weten dat de wijkagent er is."
Na het faillissement van voetbalclub SV Almere in april, besloten de Almeerse voetbalclubs dat het tijd werd voor samenwerking. 'Vijf van de zes Almeerse voetbalclubs willen tot een betere onderlinge samenwerking komen. Alleen Forza Almere ziet een nauwere samenwerking niet zitten', luidde het artikel in Almere DEZE WEEK. Later in het jaar sprak voetbalanalist Ton Ojers over het Almeers amateurvoetbal en adviseerde: "Het contributiegeld moet fors omhoog". Dat leverde een stroom van reacties op. Lezers zagen het als oplossing, of als achteruitgang van het nu zo toegankelijke amateurvoetbal.
Een invalidenkarretje bij het Filmwijkstrand te water was in september aanleiding voor actie van jongeren van Almere4You. Jongeren die de vernielers op het filmpje meenden te herkennen, maakten kans op een levenslange V.I.P.-status bij de jongerenwebsite. Uiteindelijk wilden jongeren een nieuw karretje voor de gedupeerde eigenaar kopen.
Eind oktober was te lezen dat een aantal Almeerders zich verbaasden over badkamerpuin in Oostvaardersplassen. Puin werd gestort onder een nieuw aangelegd wandelpad dwars door het Almeerse natuurschoon. Opmerkelijk genoeg heeft dit verhaal weinig stof doen opwaaien, zelfs niet vanuit de milieulievende partijen.
Een aantal weken geleden klapte een ambtenaar van de gemeente Almere tegenover een redacteur van deze krant uit de school over bebouwing in het Meridiaanpark in Almere Buiten, dat ondanks de vele protesten van bewoners waarschijnlijk wel doorgaat.
En er is meer: ook Almere DEZE WEEK schreef geschiedenis in 2008. Juli dit jaar ging Almere DEZE WEEK de samenwerking aan met het Almeerse radiostation Splash FM en in december met Wegener Huis-aan-huisMedia. Het bereik van Almere DEZE WEEK is hiermee flink toegenomen.

IN KADER

Almeerse prominenten

Verspreid door deze krant kijken een aantal Almeerse prominenten terug op 2008 en vooruit op 2009. Verrassende en vernieuwende blikken op het verleden en de toekomst. Uit de kunst, theater, onderwijs of sport. Blader snel door!