Almere DEZE WEEK doet mee in het Jaar van de Armoede 2010

06 januari 2010 08:00

ALMERE - Almere DEZE WEEK en het Fonds Bijzondere Noden Almere slaan de handen ineen bij de activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010. In Almere worden gedurende een jaar de schijnwerpers gezet op armoedepreventie en burgers worden opgeroepen om actief mee te doen.


Het jaar 2010 is door de Europese Commissie uitgeroepen als 'Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting'. In de vorm van een estafette van tenminste vijftien leuke activiteiten in 2010, doet ook Almere hier aan mee. In de netwerkgroep 'Almere Doet Mee' zijn organisaties aangesloten die zich bezighouden met bestrijding en preventie van armoede in Almere. Het Fonds Bijzondere Noden Almere maakt deel uit van dit netwerk.
In deze krant zal elke maand een overzicht te vinden zijn van activiteiten die geweest zijn en nog volgen.
De startconferentie in het kader van het jaar van de bestrijding van armoede vindt plaats op donderdag 4 februari in Utrecht. Een delegatie uit Almere zal hier een workshop verzorgen over de Almeerse aanpak tegen armoede.

Subsidie

Voor de uitvoering van het plan is Europese subsidie beschikbaar gesteld via het Agentschap SZW. Het Stadsfonds Almere van de gemeente Almere was eveneens bereid subsidie te verlenen. De gemeente Almere besteedt aandacht aan het Armoedejaar door middel van eigen activiteiten.
Estafette van activiteiten

Iedere maand neemt een andere organisatie, of een groep organisaties samen, de uitvoering van een activiteit voor het Jaar van de Armoede ter hand. Iedere maand wordt een Goed Doel uitverkoren voor een wervingsactie waar burgers geld kunnen doneren of voor kunnen helpen.
En omdat het winter is, is het Voedselloket Almere het goede doel van de maand februari.
Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 11.55.10.990 t.n.v. Stichting Voedsel Loket Almere.
De eerste activiteiten van 'Almere Doet Mee' in januari en februari:
-   Tentoonstelling DiverCity vanaf vrijdagmiddag 15 januari in het Kunstlokaal Muziekwijk. Een deel van het werk wordt na afloop geveild en de opbrengst is bestemd voor de kinderen van Almere's zusterstad Kumasi in Ghana.
-   Armoede-werkconferentie in samenwerking met vereniging 'Wij zijn er ook' en MEV op zaterdagmiddag 13 februari in buurthuis Filmwijk. Het goede doel is VLA, het Voedselloket Almere.
Later in het jaar worden activiteiten georganiseerd rondom sport, poëzie, natuur, activiteiten voor gehandicapte kinderen, voor senioren, kindervakantie-activiteiten, voedsel en als slot in december een kindermusical. Voor meer informatie zie www.bijzonderenodenalmere.nl en klik op 'Almere Doet Mee'.
Tentoonstelling DiverCity

Vrijdagmiddag 15 januari om 16.00 uur wordt de tentoonstelling DiverCity in het Kunstlokaal NS Muziekwijk geopend. DiverCity maakt onderdeel uit van de estafette. De tentoonstelling is samengesteld uit werk van kinderen en volwassenen en had een gedeeltelijke première tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in De Kunstlinie. De tentoonstelling is een multicultureel kunstzinnig project met als leidraad het thema Natuur, Mens en Water. De tentoonstelling bestaat uit kunst gemaakt van afvalmateriaal, waarbij de jonge kunstenaars aandacht besteden aan andere kinderen op de wereld die in minder goede omstandigheden verkeren.
Een aantal van de kunstwerken zal na afloop worden geveild. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de zusterstad van Almere, Kumasi in Ghana.