Almere Haven: rust, ruimte en dorpse sfeer

18 mei 2010 07:58

HAVEN - Rust, ruimte en een dorpse sfeer. Dat is hoe veel mensen het kleinste, oudste en groenste stadsdeel van Almere beschrijven. Almere Haven is een plek waar, als je er eenmaal woont, je niet graag weer weggaat.


In 1976 kwamen de eerste 18 bewoners. Sinds 1988 is het inwoneraantal vrij stabiel gebleven, zo rond de 22.000. Dat maakt Almere Haven het kleinste en het oudste stadsdeel van Almere. Maar het is ook het groenste, met het grootste aantal volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen en 62 procent van het bodemgebruik voor bos en recreatie.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewoners van Haven erg gehecht zijn aan hun 'dorp' en er langer blijven wonen dan gemiddeld. Zeker 29 procent verhuist binnen Almere Haven zelf, veruit het hoogste percentage van alle stadsdelen.

Niet verrassend

Het is niet verrassend dat de noodzaak voor ontwikkeling soms botst met de wens van bewoners om het groene karakter van dit stadsdeel te behouden. De gemeente heeft grootste plannen voor rond de havenkom en in De Wierden. Andere wijken in Almere Haven zijn Haven Centrum, De Gouwen, De Grienden, De Hoven, De Marken, De Meenten, De Velden, De Werven en Overgooi.
Medewerkers van Welzijnsstichting de Schoor, politie, woningbouwcorporatie Ymere en de gemeente Almere staan elke dinsdag beschikbaar voor gesprekken met bewoners. Het spreekuur Almere Haven is van 14.00 uur tot 15.00, in Wierdendok. Het gebiedskantoor van Almere Haven bevindt zich aan de Kerkgracht 30, telefonisch te bereiken op (036) 527 78 00. Er is geen balie, maar met een afspraak kunnen bewoners er terecht. "Voor bewoners en ondernemers in het stadsdeel is de wijkwinkel een aanspreekpunt," aldus Miranda Jonker (gebiedsmanager Almere Haven).