Almere Hout-Noord benoemd tot 'excellent gebied'

21 mei 2010 14:35

HOUT - Almere Hout-Noord is één van de dertien energiezuinige nieuwbouwprojecten in Nederland, die door minister Eimert van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) zijn aangewezen als 'excellent gebied'. De gemeente krijgt nu 200.000 euro om initiatieven voor energiezuinig bouwen verder uit te werken.


Almere Hout-Noord wordt ontwikkeld door de gemeente Almere en de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Onder de noemer 'Wijk voor Initiatieven' wordt een sociaal duurzame wijk gerealiseerd, waar op termijn 4.300 woningen verrijzen en circa 4.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. De Almere Principles, zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst, liggen ten grondslag aan het ontwikkelingsplan. Ymere heeft de Principles vertaald in een aantal concrete uitgangspunten. Zo komen initiatieven van de mensen zélf centraal te staan, en wordt Hout-Noord een klimaatneutrale en energieonafhankelijke woon- en werkwijk.
Wethouder Adri Duivesteijn is enthousiast over de toewijzing. "Nergens anders in Nederland is het thema 'sociaal duurzaam' zo expliciet aan de ontwikkeling van een wijk verbonden. Nu blijkt dat de 'Wijk voor Initiatieven' ook een voorloper is op het gebied van duurzaam bouwen. Met de ontwikkeling van Almere Hout-Noord zetten wij dan ook de toon voor de toekomst. Onze ambitie is om Almere te ontwikkelen als 'icoon van duurzaamheid'. Een ambitie die door de minister van VROM wordt gedeeld, en die we met het opstellen van de Almere Principles concreet handen en voeten hebben gegeven."
De afdeling Wonen, het DuurzaamheidsLaboratorium en de projectorganisatie Almere Hout-Noord zullen samen invulling geven aan de besteding van de subsidie.