Almere is wel degelijk een sportieve stad, zegt college

23 februari 2021 09:30

ALMERE – Volgens de Atlas voor Gemeenten staat Almere op het gebied van sport in de absolute staart van de vijftig grootste gemeenten. Volgens het college is dit beeld echter niet juist, omdat in Almere veel in ongeorganiseerd verband gesport wordt, vaak in de openbare ruimte. Het college stelt dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66.

Volgens de gemeente berekent De Atlas het aanbod van georganiseerde sport aan de hand van dertien types sportaccommodaties. Ook kijken ze hoe dit zich verhoudt tot het landelijke aantal en zetten ze het af tegen het inwonersaantal van een stad. 'Zoals aangegeven zijn de cijfers achter de hiervoor genoemde indicatoren ons niet bekend', aldus het college dat daarom niet weet waarom Almere zo laag geklasseerd staat. Wel is het voor het college duidelijk dat veel sportevenementen niet worden georganiseerd door verenigingen, maar door partijen die niet onder bonden vallen. 'Deze aantallen zijn dus niet meegenomen in de cijfers van de Atlas.'

Sportdeelname

In het rapport 'Sportdeelname Almere', dat in 2018 werd uitgevoerd door het onafhankelijke Mulier Instituut, wordt geconcludeerd dat Almeerders (onder andere) steeds meer kiezen voor fitness en dat bewoners tevreden zijn met het sportaanbod in de sportaccommodaties en in de openbare ruimte. 'Het rapport van Mulier liet al zien dat relatief weinig Almeerders lid zijn van een sportvereniging. Almere kent als jonge stad nog geen diepgewortelde verenigingscultuur. Dit neemt niet weg dat nog altijd ruim 35.000 Almeerders actief zijn bij één van de meer dan 120 sportverenigingen. Door de ruime keuze aan sporten om te beoefenen is er sprake van een grote spreiding. Dit vertaalt zich in de cijfers van de Atlas.'

Onvolledig beeld

'Hoewel Almere op sportdeelname aan 'ongeorganiseerde sport' hoger scoort dan de eerder behandelde onderwerpen, zijn wij van mening dat de gekozen indicatoren een onvolledig beeld geven. Het rapport 'Sportdeelname Almere' laat zien dat veel Almeerders gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten.'
Naast alle individuele wandelaars, hardlopers en fietsen kent Almere ook veel georganiseerde 'ongeorganiseerde sport', volgens het college. 'Dit zijn bijvoorbeeld de vele bootcampclubjes, hardloopinitiatieven en wandelgroepen in de stad. Daarnaast verenigen mensen zich veel in de buurt door bijvoorbeeld via sociale en digitale media af te spreken om gezamenlijk te sporten. Deze twee grote groepen worden door de gekozen indicatoren niet meegenomen in de score van de Atlas.'

Kwetsbare groepen

Het onderzoek van Mulier stelt dat Almere een sportdeelname heeft van ruim 70%. Het college ziet dat als bewijs dat het sportbeleid een sterke en stabiele basis heeft, maar dat er nog wel stappen te maken zijn. 'Voor met name kwetsbare groepen is er soms nog een te grote afstand tot sport en bewegen.' In de Sportvisie, die later dit jaar verschijnt, komt hier specifieke aandacht voor. 'Wij willen sport en bewegen nog laagdrempeliger maken zodat ook deze inwoners hun weg naar beweging weten te vinden.'

Urban sports

Tot slot geeft het college aan dat met name urban sports de laatste jaren sterk in opkomst zijn. 'In ons huidige sportbeleid worden de urban sports niet genoemd. Wel is er nauw contact tussen Sport en Stadsruimte over onder andere het beheer van skateparken en sportpleinen. Dit zijn plekken waar veel urban sports plaatsvinden. Er is veel individueel contact met verenigingen die een urban-variant van hun sport willen aanbieden en met initiatiefnemers binnen de ongeorganiseerde sport; zoals wandelgroepen en bootcampclubs. Waar mogelijk faciliteren wij hen hierin.'

Later dit jaar komt de gemeente met een nieuwe Sportvisie. Daarin zullen ook de urban sports worden meegenomen.

Almeerders sporten veel in ongeorganiseerd verband, zoals een groepswandeling in de natuur. (Archieffoto: aangeleverd)