Almere Liberaal en Groen Links:“Meer inwoners maatschappelijke ondersteuning geven”

08 februari 2012 06:00

STAD - Almere Liberaal wil dat de gemeente een potje geld opzij zet voor de burgers. ‘De gemeente moet in 2013 aan meer inwoners maatschappelijke ondersteuning geven, en dat kost ook meer geld’, aldus de Almeerse partij.


Er zijn binnen het budget van de gemeente financiële reserves. De gemeenteraad heeft eens kritisch gekeken naar de reserves en besloten dat een flink bedrag voor andere zaken gebruikt zou kunnen worden: 2,3 miljoen euro. “Dit geld kan het beste terug naar de inwoners die dat het meest nodig hebben”, zegt fractievoorzitter van Almere Liberaal, Martin Sinke.
Tijdens de Politieke Markt op 2 februari heeft de gemeenteraad over dit voorstel gestemd. De PvdA stemde voor, ondanks weerstand vanuit het college. De SP stemde ook voor en uiteraard de indieners, Almere Liberaal en Groen Links. De grootste partij, PVV, had eerder toegezegd het voorstel van Almere Liberaal te steunen om het geld 'aan de burgers terug te geven'. Op het moment van stemmen, stemden ze tegen waardoor er geen meerderheid was voor de motie.
Sinke: "Het geld wordt nu toegevoegd aan de algemene reserve en op die manier kan het ook voor andere zaken worden ingezet. We moeten dus afwachten of het dan ten goede komt aan burgers die dat het hardst nodig hebben. Jammer, want we weten nu eigenlijk al dat de gemeente te weinig geld van het Rijk zal krijgen om de nieuwe taken in het sociale domein te betalen."

Gemeentekas

In de komende periode krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Inwoners die nu nog begeleiding krijgen en dagactiviteiten volgen vanuit de AWBZ, moeten dat straks vanuit de gemeentekas krijgen. Of de rijksoverheid daarvoor voldoende geld aan de gemeente geeft, is nog maar de vraag. Sinke: “Het zou goed zijn wanneer Almere die 2,3 miljoen euro opzij zet, voor tegenvallers ‘in het sociale domein. Eventuele tekorten gaan dan niet ten koste van de zorg aan mensen. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap.”