Almere ontvangt rijksbijdrage voor discriminatiebestrijding

17 september 2008 07:00

ALMERE - De gemeente Almere ondertekent nog voor 1 oktober het convenant voor het Anti Discriminatie Bureau (ADB). In dit jaarlijkse convenant staan afspraken tussen de gemeente en het rijk over de inzet van de extra rijkssubsidie voor de bestrijding van discriminatie in 2008.


Het rijk stelt jaarlijks structureel 6 miljoen euro extra beschikbaar aan provincies en gemeenten voor de bestrijding van discriminatie.
Uit de jaarlijkse bijdrage van het rijk en een gemeentelijke bijdrage voor 2008 23.300 euro, wordt nu de antidiscriminatie-voorziening Anti Discriminatie Bureau Flevoland in Almere en Lelystad gefinancierd. Almere fungeert als regiegemeente naar de rijksoverheid en heeft een coördinerende rol voor de provincie Flevoland.

Discriminatiebestrijding

Voor 2008 heeft het rijk aan de gemeenten in de provincie Flevoland 132.528 euro toegekend voor de bestrijding van discriminatie. Met het ondertekenen van het convenant belooft het college zich in te spannen om met het genoemde bedrag het Anti Discriminatie Bureau Flevoland in stand te houden. Daarnaast wordt met het geld het bureau ondersteund worden in de verbetering van de uitoefening van haar taken en het bureau toegankelijker worden voor inwoners van de gemeente(n) Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Ook zal het bedrag ten goede komen aan het vergroten van de samenhang tussen de gemeentelijke aanpak en de strafrechtelijke aanpak rond discriminatiebestrijding, onder andere door versterking van de samenwerking met de ketenpartners, de regionale politie en het Openbaar Ministerie (OM).