Almere over twintig jaar vijfde stad van Nederland"We laten de bestaande stad met rust"

14 oktober 2009 07:00

ALMERE - "De politieke discussie over de Schaalsprong, of Almere wel of niet moet doorgroeien tot een stad van 350.000 inwoners, zie ik als een aanmoediging", zegt Herman Schartman, projectdirecteur Schaalsprong Almere. "Om voor de gemeente een zo goed mogelijke afspraak te maken met het rijk. We gaan pas bouwen als het rijk over de brug komt." Niet onbelangrijk: de bestaande stad wordt volgens Schartman "met rust gelaten".


Almere staat voor de opgave om over zo'n twintig jaar 350.000 inwoners te huisvesten. Dat betekent dat er in Almere in 2030 maar liefst 60.000 woningen nodig zijn en 100.000 arbeidsplaatsen. "Almere 2.0 is een visie", benadrukt Schartman, "geen blauwdruk. We gaan pas bouwen als het rijk over de brug komt." Daarbij zijn hoger onderwijs voor de vijfde stad van Nederland van groot belang. "Jonge Almeerders die hun stad niet uit hoeven voor hun studie, zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van hun stad."

Wel of geen schaalsprong

Frits Huis van Leefbaar Almere gaf meerdere malen aan niets te voelen voor de Schaalsprong zolang er geen geld vanuit Den Haag komt om de bestaande problemen op te lossen. Veel Almeerders zitten niet te wachten op nog meer fileleed. De politieke discussie of Almere deze (schaal)sprong wel moet willen of niet, ervaart de projectdirecteur niet als negatief. "Ik zie het als een aanmoediging. Om een zo goed mogelijke deal voor de gemeente te sluiten met het rijk."
In de visie wordt de bestaande stad met rust gelaten. "We bouwen Almere dus niet dicht, maar leggen er een paar nieuwe stadskernen bij, in lijn met de bestaande stad. De stadsdelen krijgen een geheel eigen karakter, zoals wonen en werken aan het water in Pampus bijvoorbeeld."
In het huidige Almere hebben groen en water de ruimte. Schartman beaamt: "Inderdaad is Almere een heel on-Nederlandse stad. We willen daarom de natuur blijven respecteren. 'Combineer stad en natuur' is een van onze principes. We moeten wel wat met de bestaande natuur doen, zoals de Lepelaarsplassen, de Oostvaardersplassen en Hout."
Doorontwikkelen

Bossen krijgen door goed onderhoud volgens de projectdirecteur meer het karakter van een park, zoals de plannen voor het Meridiaanpark. "De groene gebieden moeten we doorontwikkelen. Anders worden het enge, vervelende plekken." Almeerders die nu herten in hun achtertuin treffen of bevers in het slootje nabij hun woning, hoeven niet bang te zijn deze medebewoners in de toekomst te missen. "Nogmaals, we laten de huidige woonkernen intact. Er komen slechts nieuwe stadsdelen bij."
Pampus

De nieuwe stad biedt ook voor de huidige Almeerders nieuwe mogelijkheden. "Zeker als Almeerders van bijvoorbeeld Hout met de IJmeerlijn naar Pampus gaan voor een gezellig avondje uit."
Almeerders die meer over de toekomst van hun stad willen weten, kunnen tot 7 december bij Casa Casla aan Weerwaterplein 3 onder andere een maquette van Almere in 2030 zien.