Almere Poort biedt unieke kansen voor startende scholen

10 februari 2010 08:00

POORT - Morgen viert middelbare school Arte College in Almere Poort dat het hoogste punt van het nieuwe schoolgebouw is bereikt. Basisschool de Europaschool verhuist eind maart naar haar nieuwe schoolgebouw en de Columbusschool is sinds een halfjaar in het Columbuskwartier gevestigd.


De drie nieuwste scholen van de Almeerse Scholen Groep in Almere Poort betrekken niet alleen gebouwen die specifiek passen bij hun profiel, onderling werken ze aan onderwijs dat elkaar aanvult en elkaar versterkt. Een kruisbestuiving tussen bouw, twee basisscholen en één middelbare school: de kansen van een nieuwe wijk.

Theater als hart van de school

Het Arte College is de nieuwste middelbare school in Almere Poort. De school biedt de richtingen Vmbo, Havo en Vwo. Daar wordt veel aandacht besteed aan Kunst & Cultuur en lessen gegeven rondom het thema theater. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor vakken zoals grafimedia/multimedia, theatertechniek en theatervormgeving. Allemaal unieke vakken voor Almere. Het theaterconcept van het Arte College is volledig in de nieuwbouw terug te vinden, met het moderne theater in het hart van de school. In augustus van dit jaar starten de eerste- en tweedejaars in het nieuwe gebouw. De eerste lichting leerlingen is nu tijdelijk gevestigd op de bovenverdieping van de Columbusschool.
Jong geleerd is oud gedaan

Basisschool de Europaschool integreert, net als grote zus Arte, theater in haar schoolprofiel. Directeur van de Europaschool Yneke Boorsma: "Op een basisschool staat het aanleren van de basisvakken taal en rekenen natuurlijk centraal. Er wordt hard gewerkt in de klas en we hechten veel waarde aan regelmaat en structuur. Dat klinkt streng. Maar met theater als aanvulling, stimuleren we ook de creatieve en zelfbewuste ontwikkeling van kinderen. En theater biedt een uitstekende kapstok voor bijvoorbeeld techniekvakken." Met het Arte College zo goed als naast de deur, gaan beide scholen op het gebied van theater nauw met elkaar samenwerken. Kinderen met een affiniteit voor theater, expressie en techniekvakken kunnen zo van vier tot en met 18 jaar in Almere Poort terecht.
Hoogbegaafd

Het onderwijs op de Columbusschool is ingericht op verschillende leerniveau's. De school krijgt een aparte lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs voor deze kinderen wordt in samenwerking met het Arte College voorbereid. Zo worden straks science-lessen en lessen in vreemde talen op de Columbusschool door leerkrachten van het Arte College gegeven. Ook besteedt de school veel aandacht aan sport. Dat is onder meer te herkennen aan het sportief ingerichte schoolplein met tennisbaan, voetbal- en basketbalveld. Directeur Thijs Remmers van de Columbusschool: "Wij zijn blij dat bij de aanleg van ons schoolplein ons sportprofiel kon worden meegenomen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan niet-traditionele schoolsporten. Ook zeilen en golfen staan op het programma."
Almeerse Scholen Groep

Het Arte College, de Europaschool en de Columbusschool maken alle drie deel uit van de Almeerse Scholen Groep. Dit onderwijsbestuur stuurt in totaal 60 scholen in basis- en voortgezet onderwijs aan en is daarmee het enige onderwijsbestuur dat zowel basis- als voortgezet onderwijs onder haar hoede heeft. Het is duidelijk dat een nieuwe wijk als Almere Poort kansrijk is voor de nieuwe scholen om het beste te halen uit zowel nieuwbouw, schoolprofiel en onderlinge samenwerking.