Almere Weerwater krijgt subsidie van Rijk

08 oktober 2009 08:47

HAVEN - Het gebied tussen het Weerwater en de A6, ter hoogte van de huidige aansluiting van Almere Haven, krijgt subsidie van het kabinet om de A6 te overtunnelen zodat de milieuhinder wordt weggenomen.


Hierdoor kunnen in het gebied de plannen uit de Concept Structuurvisie Almere 2.0 voor woningen, kantoren en voorzieningen (waaronder recreatieve voorzieningen) worden gerealiseerd.
Om voor een subsidie in aanmerking te komen heeft de gemeente samen met het Rijk diverse studies uitgevoerd. Als laatste in een reeks verplichte studies is een Businesscase opgesteld. Het is nu aan het kabinet om de hoogte van de subsidie vast te stellen. Het Kabinet doet dat medio oktober in het kader van de integrale besluiten over de Schaalsprongplannen van de gemeente Almere, die zijn uitgewerkt in de Concept Structuurvisie.
Het kabinet heeft in het najaar van 2008 toegezegd dat zij uit het budget Nota Ruimte Almere subsidie wil geven voor de ontwikkeling van Almere Weerwater.