Almere werkt aan 'droge' voorziening voor ex-verslaafden

11 januari 2021 14:40

ALMERE – De gemeente Almere onderschrijft de noodzaak van een zogenoemde 'droge voorziening' binnen de verslavingszorg. Dit is een plek waar ex-verslaafden, na succesvol afronden van hun behandeling, in een veilige omgeving kunnen wennen aan een terugkeer naar een normaal leven.

In het totale zorgnetwerk ontbreekt het momenteel voor ex-verslaafden aan een droge voorziening in Almere en de regio. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vroeg de gemeente Almere eind november om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en te faciliteren. Volgens de ASD is een 'droge' voorziening essentieel onderdeel van het herstelprogramma. "Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat ex-gebruikers via een droge voorziening een veel hoger slagingspercentage hebben, omdat zij hebben geleerd hoe om te gaan met sociale druk en verleiding. Het is de laatste stap tussen de behandeling en terugkeer naar hun eigen woonruimte", aldus de ASD.

Voorstel

De gemeente Almere laat weten dat zij de afgelopen periode met zorgaanbieders bezig is geweest met de ontwikkeling van een dergelijke 'droge' voorziening. "Het Leger des Heils heeft reeds in samenwerking met Amethist een voorstel gemaakt dat op korte termijn met de gemeente Almere besproken zal worden", zo schrijft het Almeerse college van burgemeester en wethouders in een reactie aan de ASD. "Hierbij is aansluiting gezocht bij landelijke adviezen rondom droge voorzieningen. Na bespreking van het voorstel zijn wij voornemens om zo snel mogelijk de realisatie van een droge voorziening in gang te zetten en desgewenst uit te breiden naar behoefte."

Terugvallen

In 2018 werd ook al een advies afgegeven door de afdeling Onderzoek&Statistiek van de gemeente Almere om een 'droge' voorziening op te starten. In een gesprek met de cliëntenraad van Kwintes vernam de ASD onlangs dat de noodzaak voor een droge voorziening in Almere groeit. "Hoewel de nadruk hoort te liggen op preventie, integrale aanpak en samenwerking, is nu eenmaal niet te voorkomen dat aan het einde van een traject mensen terugvallen."